EU: Emma Wiesner leder arbetet med koldioxidinfångning

Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner har fått i uppdrag att förhandla fram EU:s nya lagstiftning om koldioxidinfångning.

– Det är oerhört kul att ha fått det här uppdraget för vår liberala partigrupp Renew Europes räkning. Den kombinerar två av mina hjärtefrågor på ett väldigt bra sätt: de gröna näringarna och klimatet, säger Emma Wiesner.

Emma Wiesner har fått i uppdrag att vara med och förhandla fram EU:s nya lagstiftning om koldioxidinfångning. Tillsammans ska man inom EU sätta ett ramverk för att bestämma vilka sätt att binda koldioxid som kan anses hållbara.

Ramverket berör såväl naturliga kolsänkor som de skogliga och produkter som trähus, samt de industriella – det vill säga när koldioxid avlägsnas från avgaser eller tas bort direkt från atmosfären via en industriell process.

– Om ramverket blir bra skulle det betyda mycket för Sverige. Dels öppnas nya möjligheter för svensk skogs- och jordbruksnäring, men också för svenska pionjärer inom koldioxidlagring, säger Emma Wiesner.

Det finns vissa åtgärder som skulle öka tillväxten i skogen, och på så sätt öka koldioxidinbindningen, men som inte genomförs idag, eftersom det inte är lönsamt. Det handlar bland annat om kraftigare röjning i ungskog eller gödsling.

– Min målbild med ramverket är att dessa åtgärder ska klassas som en kolbindningsåtgärd och att skogsägaren därmed kan få betalt för det, eller inte behöva betala för det själv, säger Emma Wiesner.

Ett annat mål är att undersöka möjligheterna till att skapa en negativ utsläppshandel i EU.

– Jag var med och förhandlade utsläppshandelsystemet inom EU, vilket vi blev klara med vid jul. Även om det fortsatt finns alldeles för stora utsläpp inom systemet kommer de en vacker dag vara borta. Vi måste hitta en lösning på hur vi tills dess skapar en långsiktig marknad med stabil finansiering för negativa utsläpp, där vi steg för steg tar bort koldioxiden ur atmosfären.

– Nu måste vi därför ha ett ramverk som säger vilka inbindningar som är hållbara. Kan vi i detta ramverk börja skissa på det är det inte omöjligt att vi snart får fram ett förslag om en ETS för negativa utsläpp – vilket vore helt fantastiskt, avslutar Emma Wiesner.