Eftervalsanalys: Nystart för ett starkare Centerparti

Nu är Centerpartiets nationella eftervalsanalys klar. Analysgruppens ordförande Christer Jonsson presenterade den idag vid en pressträff.

­– För att lyckas bättre i nästa val och åter färga kartan centergrön är det viktigare än någonsin att stad och land går hand i hand och vi behöver dessutom ett starkare sakägarskap, säger Christer Jonsson.

Analysgruppen har haft i uppdrag att titta på följande fyra områden; valresultatet, den politiska utvecklingen under mandatperioden, valförberedelserna samt valrörelsen.

– Eftervalsanalysen är tänkt att hjälpa oss i Centerpartiet att förstå det som hände, dra lärdomar av det, ta tag i utmaningarna, bygga vidare på styrkorna, arbeta långsiktigt och involvera hela organisationen för att lägga grunden för mycket bättre valresultat i framtiden, säger Christer Jonsson.

Eftervalsanalysen pekar på behovet av en ny strategi för att bygga väljarbasen i hela landet. För Centerpartiet är vita fläckar utan centerföreträdare särskilt allvarliga då viktiga perspektiv tappas bort.

– Vi behöver bredda landsbygdsperspektivet och också prata om de viktiga välfärdsfrågorna, helt enkelt en attraktivare politik för Sveriges landsbygdsbor. Vi ska återta positionen som förstahandsalternativet för mittenorienterade väljare på landsbygden och i mindre orter, samtidigt som vi arbetar för fortsatt tillväxt av väljare och medlemmar i storstadsområden och större städer, säger Christer Jonsson och fortsätter:

– För ett bra valresultat och fler fasta mandat är det avgörande att vi också lyckas i de större städerna runtom i Sverige. Det är nödvändigt för att vi ska kunna vara ett medelstort parti med över 30 riksdagsmandat, avslutar Christer Jonsson.

Analysgruppen lämnar i rapporten följande åtta rekommendationer till partistyrelsen:

  1. Stad och land hand i hand – viktigare än någonsin
  2. Utveckla våra målgrupper och vårda våra väljare
  3. Ett starkare sakfrågeägarskap med berättelsen i centrum
  4. En attraktivare politik för Sveriges landsbygdsbor
  5. En effektivare kommunikation
  6. Stärk den liberala sfären
  7. En organisatorisk nystart
  8. Öka förståelsen för mittens möjligheter till makt


Ladda ned Centerpartiets eftervalsanalys 2022 , 6.4 MB.