Centerpartiet kräver svar om skenande matpriser

Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande i riksdagens näringsutskott, kallar in generaldirektören för Konkurrensverket till näringsutskottet. Centerpartiet efterlyser svar på hur myndigheten arbetar med tillsyn av dagligvaruhandeln med anledning av de skenande matpriserna.

– Av någon anledning ser vi att det är i Sverige där matpriserna ökar mest i hela Europa. Samtidigt som vi har sett att konkurrensen inom dagligvaruhandeln har minskat. Det är något som inte stämmer. Vi behöver få klargjort hur det faktiskt ser ut, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

I Sverige uppgick matprisinflationen till 20,9 % i januari. Den högsta i hela Europa. Trots att alla länder brottas med skenande energikostnader, kriget i Ukraina och post-covid effekter så skiljer Sveriges matpriser ut sig mot resten av Europa.

– Läget är akut och många hushåll pressas hårt av matpriserna. Det är därför viktigt att generaldirektören kommer till utskottet så vi kan få information om hur konkurrensen i de olika leden egentligen ser ut och en förståelse för om myndigheten anser att de har tillräckligt vassa verktyg för tillsyn och åtgärder för att stärka konkurrensen, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Under 2020-talet har konkurrensen inom dagligvaruhandeln minskat. Både inom grossist- och konsumentledet. Dagligvaruhandeln beskrivs av konsumentverket idag som: “en koncentrerad marknad med få aktörer, en så kallad oligopolmarknad”. En situation som riskerar skapa en överprissättning på mat. Konkurrensverket pekade själva, hösten 2022, på att det finns skäl att utreda behovet av nya flexibla verktyg som kan komplettera dagens regelverk.

– Vi kan inte acceptera att hushållen ska betala notan för ökningarna av matpriser om det sker på grund av bristande konkurrens, fortsätter Elisabeth Thand Ringqvist.

Näringsutskottet biföll under torsdagen Centerpartiets initiativ och generaldirektören kommer inom kort att komma till utskottet för att svara på ledamöternas frågor.