Centerpartiet kräver bättre granskning av matpriserna

Centerpartiet föreslår nu att Konkurrensverket får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en särskild granskning av dagligvaruhandeln och vill både skjuta till mer pengar och utreda möjligheterna till bättre och skarpare verktyg för att granska matpriserna. Detta efter den senaste tidens exceptionella prisutveckling på mat.

– Människor både blir förvånade och förfärade när de ser hur matkassen bara blir dyrare och dyrare månad för månad. Nu måste regeringen agera mer än bara att samtala. Problemet är att marknaden riskerar att fungera dåligt, och då måste regeringen också använda de konkurrensfrämjande verktyg som finns för att möta problemet, säger Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson.

I januari uppgick matprisinflationen till 20,9%. Den högsta i hela Europa. Trots att samtliga länder brottas med kriget i Ukraina, post-covid effekter och skenande energikostnader. Samtidigt är dagligvaruhandeln en marknad som kännetecknas av få aktörer. I Sverige domineras marknaden av ett fåtal stora kedjor. Även jämfört med andra europeiska länder sticker Sverige ut med en mycket koncentrerad marknad. Det finns tydliga risker för överprissättning.

Näringsutskottet hade därför i dag kallat Konkurrensverket på möte. De varnade själva för att de varken har de resurser eller verktyg som krävs för att kunna agera. Centerpartiet har därför nu lagt förslag i både Finansutskottet och Näringsutskottet som syftar till att ge konkurrensverket bättre möjligheter att granska och agera i de fall som det krävs.

– Varken tidigare eller nuvarande regeringar har tagit tag i problemet med den bristande konkurrensen på livsmedelsmarknaden. När läget är akut så måste det till förändringar på riktigt både vad gäller att ge myndigheten rätt resurser men också se till att vi har lagar och regler på plats som kan göra skillnad, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande i riksdagens näringsutskott.

Centerpartiet vill:

  • att regeringen återkommer med förslag om att stärka Konkurrensverkets anslag med 50 miljoner kronor per år från och med år 2023.
  • att regeringen ger Konkurrensverket i uppdrag att snarast möjligast genomföra en särskild granskning av dagligvaruhandeln, mot bakgrund av den senaste tidens exceptionella prisutveckling på livsmedel.
  • att regeringen tillsätter en utredning för att säkerställa att de får verktyg anpassade för marknader med få aktörer på samma sätt som Storbritannien har.