Muharrem Demirok: Regeringen måste satsa på jobben

Det ekonomiska läget är allvarligt och allt fler kommer behöva vända på varenda krona av lönen. Det allra bästa sättet för att motverka att barn går hungriga till skolan är om deras föräldrar har ett jobb att gå till. Centerpartiet kräver nu besked av regeringen om hur man i vårbudgeten kommer satsa på jobben.

– Regeringens provanställning på 6 månader går snart ut. Hittills har de bara lyckats åstadkomma rekordinflation, höjd a-kassa och inte en enda satsning på jobben, säger Muharrem Demirok.

Regeringen måste ta på sig ledartröjan och ta ett helhetsgrepp för att dämpa det ekonomiska trycket på hushållen.

– Vi måste nu se över de stöd som går till de mest utsatta, som bostadsbidraget och höjt underhållsstöd till ensamstående, säger Muharrem Demirok.

– Men det allra viktigaste är faktiskt jobben. Regeringen har glömt bort arbetslinjen, eller så har Sverigedemokraterna förhandlat bort den, fortsätter han.

Den första april kommer regeringen höja arbetsgivaravgiften för unga. En höjning av arbetsgivaravgifterna skulle enligt Konjunkturinstitutet, också höja inflationen. En sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle däremot dämpa inflationen.

Centerpartiet anser att regeringen omedelbart bör gå ut och avisera att de ämnar sänka arbetsgivaravgiften för unga och att sänkningen kommer att gälla retroaktivt, från den 1 april.

Regeringen måste också ge besked om att öka jobbstimulansen i försörjningsstödet. Jobbstimulansen innebär att försörjningsstödet inte räknas av krona för krona om en person får ett arbete. För den som haft försörjningsstöd i minst sex månader ska bara 75 procent av en eventuell arbetsinkomst räknas av från bidraget.

Centerpartiet vill också fördubbla jobbstimulansen i försörjningsstödet. Det skulle innebära att en person som tar ett jobb, om så bara några timmar här och där, ska bara behöva räkna av hälften av dessa arbetsinkomster.

Centerpartiet vill också se sänkta skatter på låga och medelhöga inkomster, vid årsskiftet.

– Sveriges löntagare förtjänar att få besked, för att kunna planera sin ekonomi. Ett sådant besked skulle regeringen kunna avisera i sin vårbudget, säger Muharrem Demirok.

Centerpartiets krav på regeringen

  • Regeringen bör omgående gå ut och avisera att de ämnar sänka arbetsgivaravgiften för unga och att denna sänkning kommer att gälla retroaktivt, från den 1 april.
  • Regeringen måste ge besked om att öka jobbstimulansen i försörjningsstödet. Jobbstimulansen innebär att försörjningsstödet inte räknas av krona för krona om en person får ett arbete. För den som haft försörjningsstöd i minst sex månader ska bara 75 procent av en eventuell arbetsinkomst räknas av från bidraget. Detta gäller under två år.
  • Centerpartiet kräver att det ska löna sig mer att gå från bidrag till jobb – att värna arbetslinjen och skapa framtidstro för unga människor. Därför måste skatten på låga och medelhöga inkomster sänkas. Ett sådant besked skulle regeringen kunna avisera i sin vårbudget.