C kräver bättre förutsättningar för matproduktionen

Centerpartiet kräver nu svar från regeringen och Sverigedemokraterna om vilka förslag de har för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen och därmed även det svenska totalförsvaret och beredskapen.

– Jordbrukssektorn är inte bara en viktig näring. Den är också en stor och viktig del av vårt totalförsvar, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson och Centerpartiets förste vice ordförande.

Kriget i Ukraina har inte bara lett till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Det har även kraftigt försämrat villkoren för Sveriges lantbrukare. Priserna på energi, gödsel och andra insatsvaror har skenat samtidigt som byråkrati och regelkrångel lett till att färre lantbrukare har möjlighet att investera i och satsa på sin verksamhet.

Under onsdagen debatterades den svenska jordbrukspolitiken i riksdagen. Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Daniel Bäckström krävde svar från regeringen och Sverigedemokraterna om vilka förslag de har för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen och därmed även det svenska totalförsvaret och beredskapen.

– Jordbrukspolitiken är inte bara en viktig näring. Den är också en stor och viktig del av vårt totalförsvar. Utan mat på bordet har vi ingen försörjningstrygghet vare sig i fred eller krig. För att Sveriges bönder på riktigt ska kunna vara med i utvecklingen och kunna bidra så måste förutsättningarna förbättras på både kort och lång sikt, säger Daniel Bäckström.

Enligt Lantbrukarnas Riksförbunds ”Grönt Näringslivsindex” så är framtidsutsikterna och investeringsviljan i det svenska jordbruket dåliga över nästan hela sektorn.

– För Centerpartiet är det tydligt vad som behöver göras; kostnaderna och regelkrånglet behöver minska och konkurrenskraften öka. Regeringspartierna lovade vitt och brett i valrörelsen men sedan de kom in i regeringskansliet har väldigt lite faktiskt gjorts, fortsätter Daniel Bäckström

Centerpartiet har lagt fram flera förslag för hur man kan stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Förslagen handlar dels om kostnadslättnader, förbättrade stöd och mindre regelkrångel men också förslag om att förbättra beredskapen inom matproduktionen. Med satsningar på att producera gödsel i Sverige och stötta den inhemska drivmedelsproduktionen.

– Med dagens allvarliga och kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läge är det hög tid att fler beslutsfattare vaknar upp och känner engagemang för den stora betydelsen av svensk matproduktion. Vi behöver snabbt vidta de åtgärder som krävs för att Sverige så långt som möjligt ska bli självförsörjande på livsmedel och insatsvaror, säger Daniel Bäckström.