Världens största klimatverktyg dubbleras

Nu får EU en mer ambitiös utsläppshandel. Europaparlamentet röstade ja till den överenskommelse som Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner var med och förhandlade fram.

– Som klimatverktyg är det hittills oöverträffat. Jag är riktigt stolt och nöjd över var vi har landat, säger Emma Wiesner.

Utsläppshandelssystemet gör att den som släpper ut också måste betala för det. Detta har lett till att utsläppen i de sedan tidigare inkluderade sektorerna minskat med 43 procent mellan 2005 och 2020.

- Att jag och Centerpartiet har suttit vid förhandlingsbordet innebär att vi har lyckats säkra att intäkterna från systemet i större utsträckning ska bidra till innovation, samtidigt som fler sektorer inkluderas i utsläppshandeln. Det är en nyckel för att vi ska kunna uppnå klimatmålen, säger Emma Wiesner.

Emma Wiesner, som förhandlade för den liberala gruppen Renew Europe, drev på för en mer ambitiös utsläppshandel som minskar utsläppen snabbare, samtidigt som fler utsläpp omfattas. Utsläppshandeln kommer nu i det närmaste dubbleras, till att omfatta runt 75 procent av EU:s utsläpp.

- Marknadskrafter och innovation är överlägsna klåfingriga detaljstyrande politiker. Nu slipper vi förhoppningsvis punktskatter som den svenska flygskatten, och jämnar ut spelplanen i hela EU när flyg och bilar ingår i utsläppshandeln.

- Utsläppshandeln har motarbetats från båda håll: Den moderata gruppen ville göra klimatarbetet långsammare och de rödgröna ville inte inkludera transportsektorn. Som tur är höll Centerpartiet kursen under förhandlingarna och nu får vi ett uppdaterat och vässat system på plats, säger Emma Wiesner.

Sverige har länge gått före och inkluderat avfallsförbränning i utsläppshandeln frivilligt. Genom Centerpartiets arbete kommer samtliga medlemsstater att behöva betala för dessa utsläpp från 2028. På så sätt blir det inte heller förmånligt att exempelvis exportera sitt avfall till andra länder i Europa där det tekniskt sett skulle kunna kosta mindre att förbränna det.

Uppdateringen av utsläppshandeln (ETS) innebär i korthet att utsläppen i sektorerna som omfattas av utsläppshandeln ska minskas med 62 procent till 2030. Fler sektorer ska nu betala för sina utsläpp, som:

  • Transporter
  • Sjöfart
  • Flyg
  • Byggnader

100 miljarder kr ska gå till innovationsfonden. Den fria tilldelningen av utsläppsrätter till företag fasas ut till 2034.