Demirok: Inför EU:s hårdaste straff för vapenbrott och brott mot lagen om explosiva varor

Centerpartiet lägger nu tre förslag för att kraftigt bekämpa de kriminella gängen.
– Sverige är det land där det dödliga skjutvåldet ökat som mest. För att mota otryggheten måste Sverige därför gå fram med de skarpaste straffen för illegala vapen i EU, säger partiledare Muharrem Demirok.

Nästintill varje dag skjuter gängkriminella någon i Sverige eller spränger byggnader, bilar eller människor. Det är ett kritiskt, ofta dödligt, hot mot individen och ett lika allvarligt hot mot samhället i stort.

Centerpartiet vill därför kraftigt höja straffen för vapenbrott och brott mot lagen om explosiva varor. Partiet vill samtidigt också fokusera lagstiftningen och rättsväsendet för att bekämpa motorn bakom den organiserade brottsligheten – pengarna och tillgångarna.

– Vi vill höja minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om explosiva varor till minst fem år, från dagens två år. Men vi stannar inte där. Vi vill också strypa gängens inkomster och tillgångar, säger Muharrem Demirok och fortsätter:

– Ingen enskild lag eller offentlig insats kan lösa problemet, utan det behövs en bred palett av åtgärder. Centerpartiet lägger därför kraft vid både det förebyggande arbetet men också hårdare straff för grova brott. Det är lika viktigt att satsa på en bra skola i hela landet och lägre trösklar in för att få sitt första jobb, som att också ge polis och rättsväsende de resurser som behövs.

Centerpartiets förslag:

  • EU:s strängaste lagstiftning för illegala skjutvapen och explosiva varor
    Vi vill höja minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om explosiva varor till minst fem år, från dagens två år. Förra veckan föreslog regeringen att minimistraffet för grovt vapenbrott ska höjas från två år till fyra år. Det betyder att buggning kan användas vid grova vapenbrott. Vi anser att regeringen borde gått snäppet längre.
  • Stoppa inkomsterna från ekonomisk brottslighet
    Olika former av bedrägerier, skatt och välfärdsbrott har blivit en stor inkomstkälla för gängen men ärendena läggs på hög och de som lagförs får lindriga påföljder. Det har blivit en i princip riskfri verksamhet och inkomstkälla. Vi vill prioritera polisens arbete med dessa brott så att fler lagförs.
  • Utökade möjligheter att förverka kriminellas tillgångar
    Det ska inte gå att skydda kriminella tillgångar och tillgångar som inte kan förklaras av lagliga inkomster måste kunna förverkas. Vi vill att det som idag kallas utvidgat förverkande blir normen. Att det är brutto och inte nettovinster som ska förverkas och att det genom skentransaktioner inte ska vara möjligt att skydda tillgångar.