Centerpartiet kräver enklare tillståndsprocesser

Tillståndsprocesserna i Sverige är alldeles för långdragna och oförutsägbara och gör att flera företag inte kan ställa om och minska sina utsläpp, något som äventyrar både jobb och den gröna omställningen.

– Företagen står och stampar. Alla företagen som jag träffar lyfter just frågan om tillstånden som det största hindret. De ser potentialen i omställningen men det är svårt att göra stora industrietableringar och få tag på till exempel viktiga mineraler och utsläppsfrienergi eftersom tillståndsprocesserna är allt för långa och snåriga. Vi har hamnat i ett tillståndsstillestånd, säger Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson.

Centerpartiet har därför lämnat in ett utskottsinitiativ till näringsutskottet där man begär att regeringen tillsätter en tillståndsberedning. Beredningen ska fungera likt Försvarsberedningen och jobba nära statsråd och expertmyndigheter för att under maximalt ett år lösa ut de största problemen som företagen upplever.

–Vi ser att det krävs ett rejält omtag i tillståndsfrågorna. Politiken måste peka ut en tydlig riktning och jobba tillsammans med alla berörda myndigheter för att inte det blir byråkrati som gör att viktiga klimatsmarta investeringar inte blir av, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Tillståndsberedningen borde hantera frågor såsom: vilken myndighet som ska kunna bli ”en väg in” för samtliga tillståndsfrågor eller om det ska tillsättas särskilda team för klimatprojekt över vissa belopp som ska kunna lotsas igenom den administrativa hanteringen. Att beredningen ska bestå av samtliga partier gör att det finns god förankring och långsiktig majoritet för förslagen i riksdagen.

– Detta förslag gör det möjligt för företagen att snabbare komma i gång och leverera det som behövs för den gröna omställningen istället för att företagen fastnar i en tillståndssörja. Detta tillståndsvacuum måste omedelbart brytas och vi har som politiker ett ansvar att använda okonventionella metoder för att få det att hända. Nu hoppas vi att även regeringen ser behovet av ett helt nytt sätt att arbeta, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Läs debattartikeln i Dagens Industri här.