Tanka Svenskt! Alla ska ha råd att tanka grönt, svenskt biobränsle

Regeringens sänkning av reduktionsplikten är ett dråpslag mot klimatet.
Centerpartiet presenterade under torsdagen en ”Tanka svenskt!”-modell – ett paket bestående av flera förslag som är bra för klimatet och landsbygden och som samtidigt skulle innebära ett lägre pris vid pump.

- Vi vill göra det möjligt för alla att vara en del av folkrörelsen för klimatet, alla ska kunna ställa om oavsett plånbok och var man bor, säger Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok.

Regeringen är nu överens om att sänka reduktionsplikten till 6%, vilket man menar skulle sänka priset med 5:50 kr vid pump. Kritiken mot förslaget har varit hård, inte minst från drivmedelsbolagen.

-Ingen tror på det här, inte transportföretagen, inte drivmedelsföretagen och inte ens statsministern verkar tro på det. Det är ytterligare ett misslyckande från regeringen som sänker Sveriges klimatarbete genom att öka användningen av fossil diesel med 4 miljoner liter om dagen, säger Demirok.

Centerpartiet presenterar därför idag tanka svenskt, en modell som både sänker priset på biobränsle och ökar produktionen av det. Förslaget innebär att vi fryser dagens inbladning av förnybara bränslen och gör om hur den framtida ökningen av inbladningen ska ske, samtidigt som vi sänker momsen för biobränsle och justerar avgifter och skatt kopplade till reduktionsplikten.


– Vi måste klara klimatet, säkra nya jobb på landsbygden och sänka priset vid pump. Med Centerpartiets modell kan vi allt detta, säger Demirok.

Centerpartiet föreslår avskaffad koldioxidskatt på allt biodrivmedel och sänkt moms på allt biobränsle till 6%, samt att reduktionspliktsavgiften sänks. Utöver det vill partiet att Sverige går över till den europeisk dieselstandarden som kan hantera större inblandning av biobränsle och ger drivmedelsbolagen större utbud av leverantörer.

Dessa förslag skulle innebära en sänkning av priset vid pump med 4kr/l.

- Alla måste ha råd att göra bra miljöval och att vara en del av omställningen i Sverige. Med de här förslagen säkerställer vi att biobränslet inte bara blir lösningen för att klara klimatet, utan också lösningen för att få ner priset, säger Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson, Rickard Nordin.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har frågan om strategisk produktion av energi och drivmedel blivit särskilt viktig. Trots att Sverige har en stor potential att producera biodrivmedel importeras idag 80% av råvaran till vårt biobränsle, mestadels från Europa.

- Vi vill genomföra den utredning som ligger på regeringens bord som föreslår att staten beställer svenskt biobränsle av svensk råvara för att skapa en omfattande strategisk reserv. I nästa steg vill vi att statens upphandlar reserven och ställer krav på att den säljs billigt vid pump, det skulle med övriga förslagen som vi presenterar idag innebära att vi sänker priset på biobränsle samtidigt som vi producerar mer av det, säger Nordin.

- Centerpartiet synar idag regeringens ineffektiva klimatarbete, som riskerar bli oerhört dyrt med höjda utsläpp, miljardböter och i slutändan en klimatkatastrof. Våra förslag är effektiva, de är bra för klimatet, bra för landsbygden och bra för Sverige, säger Demirok.

Med vår Tanka svenskt-politik kan vi nå en sänkning med 4 kronor vid pump.

Centerpartiet vill:

 • Sänka momsen på biobränslen till den lägsta nivån.
  Se över möjligheten att ändra momssatsen på biobränslen så att den ligger på den lägsta momssatsen. En sänkning till 6% moms borde givet aktuella priser och 30,5% reduktionsplikt, sänka priset med ca 1 kr.
 • Öka utbudet av biobränslen.
  Det innebär att vi skapar en omfattande strategisk reserv av biobränsle som är producerad av svensk råvara, motsvarande hälften av dagens dieselkonsumtion. Staten upphandlar i nästa steg och ställer krav på att den säljs billigt vid pump.
 • Sänka reduktionspliktsavgiften.
  I reduktionsplikten finns en sanktionsavgift för de aktörer som inte uppnår den föreskrivna inblandningen, som idag uppgår till 5,04 kr/kg CO2. Denna avgift har kommit att få en prissättande funktion på marknaden snarare än alternativkostnad för att leva upp till reduktionsplikten. Vi föreslår att avgiften sänks till 3,20 kr/kg CO2.
 • Ta bort koldioxidskatten för biobränslen inom reduktionsplikten.
  Att skattebefria biobränslen inom reduktionsplikten skulle sänka dieselpriset med 1,00 kr/l vid pump, givet dagens skattenivå och en inblandning på 30,5%.