Centerpartiet kräver svar om vargstammens storlek

Trots riksdagens två beslut har regeringen fortfarande inte presenterat några förslag på åtgärder för att minska antalet vargar. Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C), ställer därför nu landsbygdsministern till svars och i en interpellation kräver att man tar tag i vargfrågan en gång för alla.

Utbredningen av vargen i Sverige har ökat kraftigt. Vargreviren blir fler och tätare och de breder ut sig allt längre söder ut i landet. Våren 2022 beslutade riksdagen två beslut om den svenska vargstammen. Det ena om att det bör finnas planer för vargförvaltningen på regional nivå och det andra beslutet om att antalet vargar bör vara i det nedre spannet mellan 170 och 270 vargar.

– Riksdagen har varit mycket tydlig gentemot regeringen. Både hur vargen i fortsättningen borde förvaltas och hur stort antalet bör vara. Rädslan att hitta rovdjurstagna lamm i sina beteshagar, eller att ens hund blir tagen under en jakt är stor. Ökningen av antalet varg är ett stort bekymmer för boende i landsbygden, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C)

Trots riksdagens två beslut har regeringen fortfarande inte presenterat några förslag på åtgärder för att minska antalet vargar. Daniel Bäckström ställer därför nu landsbygdsministern till svars och i en interpellation kräver att man tar tag i vargfrågan en gång för alla.

– Landsbygdsministern har sagt att han vill halvera antalet vargar. Det skulle innebära ungefär 230 vargar. Något som är långt över det riksdagen har beslutat. Landsbygdsministern måste tydliggöra vad det är som gäller. Kommer regeringen följa riksdagens beslut eller inte, säger Daniel Bäckström (C)

Riksdagen beslutade även 2022 att regeringen borde undersöka ett samarbete med Norge om den skandinaviska vargstammen. Eftersom populationen rör sig i båda länderna vore det naturligt med en gemensam förvaltning. Även detta beslut har regeringen inte verkställt.

– I valrörelsen var det just landsbygdsministern och Kristdemokraterna som lovade vitt och brett att antalet vargar skulle minska och att förvaltningen ska förbättras och samordnas med Norge. Regeringen har suttit i över åtta månader men fortfarande har inte en enda åtgärd blivit verklighet. Man undrar om regeringen ännu en gång kommer svika de löften man gett till landsbygden i valrörelsen, säger Daniel Bäckström (C)

Interpellationen besvaras av landsbygdsminister Peter Kullgren fredag den 2 juni.