Muharrem Demirok presenterade nya förslag under Järvaveckan

Under fredagen presenterade Centerpartiets partiledare nya förslag för att stoppa ungas gängkriminalitet. Vi vill se ett nationellt avhopparprogram, obligatorisk föräldranärvaro vid rättegångar och mer resurser till brottsförebyggande arbete i kommunerna.

Den organiserade brottsligheten är ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. Gängen rekryterar allt längre ner i åldrarna och minderåriga utför dagligen misshandel, narkotikahandel, rån eller mord. Det är ett hot mot samhället i stort och mot deras brottsoffer men också ett förlorat liv för den unga som väljer brottslighetens bana.

Centerpartiet har en omfattande politik för att förebygga att unga blir kriminella, för att de som ändå begår brott ska möta kännbara konsekvenser och för att polis, åklagare och andra myndigheter ska ha de resurser de behöver för att jobba effektivt. Under Järvaveckan presenterade Centerpartiets partiledare ytterligare förslag.

- Vi skyr inte tuffa insatser mot kriminella, men vi måste också jobba förebyggande. Det är lika viktigt att stoppa nästa generations gängkriminella som att ge dagens unga en väg bort från kriminalitet, säger Muharrem Demirok, partiledare.

Centerpartiet föreslår

Ett nationellt avhopparprogram för unga

Polisen uppskattar att det finns 1300 gängkriminella barn i Sverige. De här måste få chans till en annan väg i livet. Ett nationellt avhopparprogram för unga är ett viktigt verktyg i kampen mot gängen.

Inför obligatorisk föräldranärvaro vid rättegångar

Familjens och särskilt vårdnadshavarens ansvar är avgörande för att förhindra att unga blir kriminella eller gå längre längs brottets bana. Många föräldrar kämpar allt vad de kan för att förhindra att deras barn blir kriminella men i allt för många fall blundar de för sina barns brott, och i vissa fall lyckas barnen dölja sin kriminalitet på hemmaplan. Så kan det inte fortsätta.

Centerpartiets satsar en halv miljard på att förebygga brott

Vi satsar 300 miljoner kronor på att stötta familjer till unga människor i riskzon. Vi föreslår att pengarna, via BRÅ, ska gå till lokala samverkansmodeller som med vetenskaplig grund utgår från lokala förutsättningar och behov. Tillsammans med tidigare satsning på socialtjänsten i vår budget så lägger vi totalt 500 miljoner på förebyggande insatser.