Emma Wiesner: ”Går det att lita på S, M och KD i antibiotikafrågan?”

I en debattartikel i ATL kritiserar Centerpartiets europaparlamentariker M, KD och S.
– Europa behöver följa Sverige och förbättra djurvälfärden för att minska användningen av antibiotika, menar Emma Wiesner (C).

En stärkt djurvälfärd är en viktig grund för ett Europa som tar kampen mot antibiotikaresistensen på allvar. De klimatförändringar och den miljöpåverkan som vi upplever just nu ger forskare anledning att larma om att de dödstal på omkring 33 000 människor om året, som dör i förtid i Europa varje år på grund av ökad antibiotikaresistens, kommer att öka.

På EU-nivå har Centerpartiet varit med och drivit fram förslag som förbjuder givande av antibiotika till djur i förebyggande eller tillväxtfrämjande syften. Detta är stora och viktiga steg men EU måste göra mer, menar Emma Wiesner:

– Häpnadsväckande nog visade nyligen både Moderaterna och Socialdemokraterna att de inte längre är att lita på fullt ut i den här frågan. De verkar snarare motarbeta arbetet med att minska antibiotikaresistens, säger Wiesner.

Hon förklarar:

– Socialdemokraterna var med och stoppade krav på att göra all antibiotika receptbelagd, något som varit ett otroligt viktigt verktyg för att minska humankonsumtionen av antibiotika i EU.

Wiesner riktar även kritik mot M och KD:

– Moderaternas konservativa partigrupp, där även KD ingår, arbetar samtidigt för att EU-kommissionens kommande nya djurvälfärdslagstiftning ska stoppas. Det är provocerande att en partigrupp som säger sig vilja minska antibiotikaanvändningen nu väljer att motarbeta lagen för en bättre djurhälsa i EU.

Läs hela artikeln här