Demirok: Sverige har minst skoldagar i Norden, därför vill vi förlänga läsåret

Sverige har minst antal skoldagar i Norden och längst sommarlov. Det ställer till problem, både för föräldrar och elever. – Vi vill därför förlänga läsåret i grundskolan och förändra det system som spär på ojämlikheten i skolan, säger partiledaren Muharrem Demirok som i dag presenterade Centerpartiets nya förslag.

Augusti är en prövande månad för många familjer. Många vårdnadshavare måste pussla med semesterdagar, sparade föräldradagar och ta hjälp av släkt och vänner för att få vardagen att gå ihop innan skolorna startar.

– Det här är en matematik som är svår att få ihop, särskilt om du är ensamstående förälder. Sommaren innebär också att svenska elever tappar i kunskaper, särskilt läsförmåga. Det påverkar särskilt de barn som inte har svenska som modersmål, säger Muharrem Demirok.

Sverige har minst antal skoldagar i Norden och längst sommarlov. De danska barnen har redan börjat skolan. Sverige har ungefär 3 veckor längre sommarlov än Danmark. Samtidigt vet vi att svensk skola är mindre likvärdig än skolan i övriga nordiska länder. Resultaten i PISA visar att elever som går i skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning riskerar att få sämre undervisning i Sverige än i övriga Norden.

– Vi behöver reformer som stärker svensk skola i grunden. Alla elever måste ges tillräcklig tid för lärande, säger Demirok.

Utredningen ”Kampen om tiden – mer tid till lärande”, påpekar att de långa sommarloven bygger mer på tradition än forskning om elevers lärande och det kan bromsa elevernas kunskapsutveckling. Det drabbar särskilt elever som kämpar för att nå kunskapsmålen.

– Skolan har en skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. Vi behöver därför förändra det system som spär på ojämlikheten i skolan, slår Muharrem Demirok fast.

Centerpartiets förslag:

Förläng läsåret i grundskolan – för att stärka kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolan. På så sätt stärker vi skolans möjligheter att nå upp till det kompensatoriska uppdraget. Det måste ske stegvis med hänsyn till lärarna och är ett långsiktigt arbete, men uppdraget måste påbörjas idag.

Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att kartlägga hur läsåret i grundskolan successivt kan förlängas. Ett förlängt läsår skulle i ett första steg kunna innebära 2 veckor kortare sommarlov.