Centerpartiet kräver nationell uppbackning till de drabbade av utbrottet av afrikansk svinpest

Den 6 september påvisades afrikansk svinpest i ett prov från ett dött vildsvin sydost om Fagersta. Sedan dess har totalt tretton fall konstaterats och en smittad zon har upprättats på nästan 1000 kvadratkilometer där man beslutat om omfattande restriktioner och även att samtliga tamgrisar i området ska avlivas. Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Daniel Bäckström besökte under måndagen Västmanland för att själv få en bild av situationen

-Situationen är mycket allvarlig. Jag besökte själv idag området och det är många boende som är mycket oroliga. Detta drabbar inte bara de som bedriver grisuppfödning i detta område. Det drabbar hela samhället; vår ekonomiska utveckling, försörjning av livsmedel, arbetstillfällen och friluftsliv, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C)

Trots det akuta läget så har regeringen ännu inte kunnat garantera någon form av stöd till dem i det drabbade området. Centerpartiet kräver nu en nationell uppbackning från regeringen och myndigheter för att mildra effekterna som kommer bli från arbetet med att begränsa smittan.

-Nu måste regeringen vakna och ge tydliga besked av vad som gäller. Framförallt vad gäller ersättning till de som bor och verkar i området. Företag inom naturturism, jord- och skogsbruk och liknande får inte lämnas vind för våg om restriktionerna ska fungera, säger Daniel Bäckström (C)

Centerpartiet kräver dessutom att regeringen bjuder in samtliga partier till samtal för hur man på längre sikt skapar förutsättningar för att kompensera boende och företagare.

-Det behövs en bred politisk förankring för att skapa en uthållighet och för att restriktionerna efterlevs i praktiken. Bekämpningen kan ta mycket lång tid och därför behöver vi redan nu ha en uthållighet och långsiktighet i arbetet, säger Daniel Bäckström (C)