Centerpartiet bäst på cirkulär ekonomi — för fjärde året i rad

Centerpartiet har utmärkts som det främsta riksdagspartiet när det kommer till cirkulär ekonomi, enligt den senaste årliga undersökningen av Cradlenet och CirEko. För fjärde året i följd har Centerpartiet toppat rankningen för sin starka och tydliga politik mot en cirkulär ekonomi.

Minimera avfall och utnyttja resurser på ett mer hållbart sätt — att jobba medvetet med cirkulär ekonomi är helt nödvändigt för att nå de uppsatta klimatmålen. "Slit och släng"-begreppet är helt ute, något som allt mer återspeglas i politiken.

Cradlenet och CirEko genomför sedan 2018 en undersökning varje år där de undersöker hur det står till med riksdagspartiernas politiska ambitioner kring cirkulär ekonomi. Och för fjärde året i rad så fick Centerpartiet högsta poäng.

Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson, och är den som svarat på den utskickade enkäten.

— Att hamna högst upp för fjärde året i rad är så klart väldigt hedrande för oss som parti. Vi jobbar hårt med frågor kring cirkulär ekonomi och det är kul att det uppmärksammas.

Efter att en expertpanel utvärderat partiernas svar fick Centerpartiet 16 poäng. På andra plats kom Vänsterpartiet med 12,5 poäng, följt av Socialdemokraterna med 11,25 poäng. Bottennoteringen fick Sverigedemokraterna med 7,5 poäng.


Bilden är från Cradlenets hemsida och visar bedömningen av partiernas svar.

Läs gärna Cradlenets pressmeddelande här på deras hemsida.
I den här länken hittar du deras fullständiga utvärdering, med alla partiers svar.