Staten måste ta större ansvar i klimatomställningen

Under onsdagsmorgonen presenterade Muharrem Demirok och Rickard Nordin nya förslag som gör att staten tar ett större ansvar i klimatomställningen. På pressträffen deltog också Centerpartiets europaparlamentariker Emma Wiesner som berättade om vilka konsekvenser regeringens klimatpolitik för med sig i det internationella klimatarbetet.

Enligt regeringens egen budget kommer Sveriges utsläpp att öka med 9 miljoner ton fram till 2030, något som Centerpartiet är kritiska till. Centerpartiet menar att regeringen inte har en plan för hur Tidöpartierna ska få ned utsläppen så att Sverige når klimatmålen.

–2023 ser ut att bli det varmaste året någonsin. Nu krävs ledarskap för klimatet. För att klara klimatkrisen krävs högt uppsatta mål, reformer som gör det möjligt för alla att göra sin del i omställningen och det krävs att staten går före, men nu gör regeringen precis tvärt om, säger Muharrem Demirok

Centerpartiet ser med stor oro på hur regeringen sänker Sveriges klimatambitioner. Med Tidöpartiernas politik är inte Sverige längre det klimatföredöme som vi än gång varit. Partiet menar att det får konsekvenser som spiller över på den internationella klimatpolitiken i EU och i världen.

–Nu åker Ebba Busch Dubai och förväntar sig att andra istället ska göra jobbet. Regeringen väljer dessutom att inte ge något stöd alls till den nya fond till särskild utsatta länder som skapats under klimatmötet COP28. Det här klimathyckleriet kan inte fortsätta, säger Emma Wiesner.

För öka takten i omställningen vill Centerpartiet att staten ska ta ett större ansvar i omställningen.

–Sverige måste sopa rent framför egen dörr, och så även det offentliga. Nu när Tidöpartierna sitter och förhandlar, och det lider mot jul. Idag tänker Centerpartiet därför vara lite extra generösa. Regeringen får av oss idag tre julklappar, alltså nya förslag, som snabbt skulle kunna omsättas redan i nästa års regleringsbrev, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet vill

  • Ge alla statliga myndigheter i uppdrag att inventera sina tak för solceller.
    Vi behöver all energi som nu går att uppbåda, och då kan staten inte släpa benen efter sig. Offentliga tak utgör en stor outnyttjad resurs.

  • Ge Sveaskog i uppdrag att redogöra för vilka platser det lämpar sig att bygga sol- och vindkraft på.
    Sveaskog, som ägs av staten, äger 14% av svensk skog, motsvarande 10% av Sveriges yta. Här finns massor av outnyttjad potential.

  • All offentlig upphandling ska ta hänsyn till klimatet.
    Det finns till och med ett förslag remitterat och klart, men det har Tidöregeringen stoppat. Nu samlar det damm på regeringens bord.