Demirok: EU-valet handlar om att stå upp för freden, friheten och klimatet

Vid en pressträff på fredagen presenterade partiledare Muharrem Demirok och europaparlamentariker Emma Wiesner klimatlöften inför EU-valet och förslag för öka stödet till Ukraina.

- Med ett krig i Ukraina, en hotande klimatkris och mörka krafter som växer sig starkare över hela Europa så handlar valet till europaparlamentet i år om att stå upp för freden, friheten oh klimatet, säger Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok.

Läs även Centerpartiets pressmeddelande här

Runt 400 centerpartister befinner sig i Umeå i samband med partiets kommundagar. Det är också partiets startskott för årets EU-valrörelse. Centerpartiet har i dagarna beslutat om en EU-valplattform med politik för ett grönare, friare och tryggare Europa.

- Vårt fokus i den här valrörelsen är att vara tydliga mot väljarna om vad en röst på Centerpartiet i Bryssel innebär. Vi kommer inte svika vårt löfte mot väljarna om att stå upp för Ukraina och vi kommer göra vad som krävs för driva på EU i arbetet med att säkra freden. Vi sviker heller inte klimatet. Det måste kosta att inte ta sitt ansvar. EU måste göra mer för att minska utsläppen och det här kommer Centerpartiet fortsätta driva på för varje dag, säger Muharrem Demirok.

Sedan Putins invasion av Ukraina för snart två år sedan har Centerpartiet drivit på i riksdagen för att på olika sätt stödja Ukraina i sin frihetskamp. Centerpartiet föreslår nu att Sverige skapar en särskild försvarsfond på totalt 65 miljarder kronor fram till 2026. Detta är en stor ambitionshöjning i jämförelse med hur mycket pengar Sverige skickar i nuläget.

- Det är mycket pengar, men fred och frihet är inte gratis, solidaritet måste få kosta, säger Muharrem Demirok.

I Centerpartiets EU-plattform finns en rad förslag för att fortsätta driva på Sverige och EU i klimatarbetet och den gröna omställningen. Centerpartiet föreslår bland annat att EU ska införa ett så kallat klimatlås, som säkerställer att EU-medlemsländerna fullföljer sina klimatåtaganden. Med ett klimatlås skulle de medlemsländer som inte lever upp till sina åtagande inte heller få ta del av det ekonomiska EU-stöd som de annars skulle ha rätt till.

- För att världen ska lyckas med den gröna omställningen krävs högt uppsatta mål och reformer som gör det möjligt för alla att göra sin del i omställningen. För att Europa ska lyckas bryta beroendet av Putins olja och gas krävs samarbete. Det krävs handlingskraft, skarpa förslag och målmedvetenhet. Och när regeringen inte sopar rent framför egen dörr, kan man i alla fall lita på att Centerpartiet och de liberala krafterna i parlamentet kommer vara en den klimatröst som behövs i EU, säger Emma Wiesner, europaparlamentariker.

Förslag - Fördubbla stödet till Ukraina

Ett av Demiroks första besked som partiledare var att Centerpartiet vill skicka svenska JAS 39 Gripen till Ukraina. Och senast förra veckan tog partiet fram förslag för att hjälpa ukrainska flyktingar i Sverige, genom att höja dagersättningen. I en tid då många länder i västvärlden tvekar om att forstätta stödja Ukraina vill nu Centerpartiet att Sverige ska kliva fram och ta ansvar, så att Ukraina kan vinna kriget.

Centerpartiet vill fördubbla stödet till Ukraina genom att skapa en särskild försvarsfond på totalt 65 miljarder kronor fram till 2026 för ökat och mer förutsägbart stöd till Ukraina. Fonden ska användas för militärt och ekonomiskt stöd så Ukraina kan vinna kriget. Det innebär att Sverige skulle dubbla stödet till Ukraina jämfört med vad det hittills uppgått till. Genom förutsägbart och långsiktigt ekonomiskt och militärt stöd vill Centerpartiet skapa bättre förutsättningar för Ukraina att vidta de åtgärder som behövs för att vinna kriget.

Förslag - 3 klimatlöften inför EU-valet

  1. Inför ett klimatlås på EU:s budget
    Det behövs för att säkerställa att medlemsländer fullföljer sina klimatåtaganden. I praktiken skulle det innebära att om ett medlemsland inte vidtar tillräckliga klimatåtgärder så bör de inte heller få ta del av det EU-stöd som de annars skulle haft rätt till. Det ska kosta att vara ett klimatsänke.

  2. Höj ambitionsnivån genom att införa ett mål om att EU:s utsläpp ska minska med 95 procent till 2040
    Det är ett ambitiöst, men nödvändigt mål för att vi ska kunna nå klimatneutralitet och uppfylla vad vi lovat i Parisavtalet. För att nå ett sådant mål krävs att EU:s utsläppshandel så snabbt som möjligt inkluderar samtliga utsläpp från transport, bostads- och avfallssektorn. Dessutom måste utsläppshandeln utvidgas till att omfatta fler typer av växthusgaser, och de gratis utsläppsrätter som delar av industrin och flyget får måste avslutas omgående.

  3. Inför en EU-strategi för att förpassa fossil energi tillbaka till historien
    Över 70 procent av Europas energi är fortfarande fossil. Det är oacceptabelt. EU behöver en strategisk avvecklingsplan för fossila bränslen. Som ett led i det vill vi se ett förbud för all användning av fossila bränslen för energiproduktion från 2035, och takten ökas för att fasa ut användningen av fossila material.

Läs mer om hur vi säkrar ett långsiktigt stöd till Ukraina

Läs mer om klimatlåset

Läs hela valplattformen till EU-valet