Krossa den kriminella ekonomin – Förbjud kriminella att driva bolag

De organiserade brottsligheten har tagit över delar av den svenska ekonomin. Narkotikaförsäljning utgör numera bara en mindre del av den organiserade brottslighetens vinster. Än mer lukrativt är ekonomisk brottslighet i form av storskaliga bedrägerier, penningtvätt, skattebrott och olika former av välfärdsbrottslighet. Något som ofta förs genom brottsliga upplägg i bolagsform.

-Det är katastrof att så många gängkriminella har ätit sig in i näringslivet och i samhället i stort. Samhället måste ha tillgång till skarpare verktyg för att kunna förhindra att kriminella startar, tar över och driver företag och använder dessa som verktyg för att begå brott, säger Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet föreslår därför nu att fler personer ska kunna beläggas med näringsförbud samt att näringsförbuden ska gälla under längre tid. Idag är det bara personer som döms för ett brott som begås inom ramen för en näringsverksamhet som kan få näringsförbud,

-I praktiken innebär dagens lagstiftning att bara skattebrott och bokföringsbrott kan ge näringsförbud. Det är helt tandlöst om vi ska kunna komma åt de gäng som använder sig av företag för att bedriva kriminell verksamhet, säger Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson.

Centerpartiet vill att det ska bli möjligt att utdöma näringsförbud för personer som begått annan allvarlig brottslighet, till exempel grova narkotikabrott, grova bedrägerier eller grov penningtvätt.

-Dagens lagstiftning utgår från att alla vill väl, men att det kan bli fel ibland. Det vi behöver inse är att många har kriminella avsikter från början när de startar eller tar över bolag, säger Elisabeth Thand Ringqvist.