Stämmoprogrammen som leder till ny centerpolitik

Centerpartiet har sedan valframgångarna 2018 varit med och tagit ansvar för Sverige. Januariavtalet som slöts mellan Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet innehåller viktiga liberala reformer. Men nu fortsätter arbetet med att utveckla Centerpartiets politik. Inför stämman i Karlstad i slutet av september har fem arbetsgrupper jobbat fram flera nya förlag inom områdena ekonomi, miljö-och klimat, landsbygd, vård- och omsorg samt utbildning. Idag presenterade Annie Lööf, partiledare och Michael Arthursson, partisekreterare hela Centerpartiets stämmoprogram, med särskilt fokus på en ny politik för närmare vård i hela landet.

För att Centerpartiet fortsatt ska kunna föra Sverige framåt måste politiken både få utvecklas och förnyas. Stämman i Karlstad 26-29 september är ett viktigt steg i det arbetet. Då samlas runt tusen centerpartister från hela landet, varav 521 ombud. Partistyrelsen har redan tagit ställning till rekordmånga motioner, över 700 stycken. Inför partistämman har också genomgripande program tagits fram på fem områden: ekonomi, miljö-och klimat, landsbygd, vård- och omsorg samt utbildning. Varje arbetsgrupp har i sitt arbete bjudit in till dialog med centerpartister över hela Sverige för att ta in synpunkter och idéer.

– Centerpartiet är med och gör skillnad i människors vardag, varje dag. Detta har tydligt avspeglat sig i arbetet inför vår stämma. Det finns en oerhörd lust att vara med och förändra, påverka och förbättra vår politik, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Ett viktigt område där omfattande politikutveckling sker handlar om en nära vård och omsorg. Centerpartiet har en rad förslag för en mer tillgänglig vård med kortare köer, stärkt patientmakt, fler medarbetare, bättre stöd till barn och unga som mår dåligt, samt bättre äldreomsorg.

– Att svensk vård fungerar väl och är tillgänglig i hela landet är centralt för all människor ska känna en trygghet. Därför måste patientens behov alltid ställas i centrum, säger Annie Lööf.

Michael Arthursson, partisekreterare (C) fortsätter:

– När det gäller vården vill vi dels bredda vår politik för att bättre kunna möta de utmaningar som finns. Dessutom måste vi kunna ge tydliga besked i och med att vi tar ansvar för Sverige både genom en budgetsamverkan med regeringen och det faktum att vi är med och styr i nästan samtliga regioner och i över 200 kommuner.

Läs mer om de olika programmen