Välkommen på Karin Söderdagarna

Centerpartiets internationella kommitté bjuder in till konferensen Karin Söderdagarna den 3-4 december.

Karin Söderdagarna är en utrikes- och säkerhetspolitisk konferens för centerrörelsens medlemmar och anordnas av Centerpartiets internationella kommitté, som leds av partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.

På fredagen 3 december hålls ett panelsamtal följt av en gruppdiskussion om EU:s framtidskonferens och hur det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet utvecklas på EU-nivå som Sverige och Centerpartiet måste förhålla sig till.

Lördagen 4 december ägnas åt den liberala demokratins utveckling och den auktoritära skiftningen vi ser i omvärlden. Diskussion och uppföljning av stämmoprogrammet En starkare liberal demokrati kommer att ingå.

Skicka in din ansökan med motivering för varför du vill delta senast onsdag 10 november.

Anmäl dig här!