Åtgärda underhållsskulden

Bild

Underhållet på väg och järnväg är kraftigt eftersatt. Den ackumulerade underhållsskulden låg 2023 strax under 80 miljarder kronor, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Och skulden väntas öka under kommande år.

Trafikverkets bedömning

Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2026–2037 visar att det behövs ytterligare 150 miljarder kronor till vägar och järnvägar fram till 2037. Annars räcker inte pengarna ens till både nödvändigt underhåll och redan beslutade investeringar.

Åtgärda underhållsskulden till 2035

De senaste månaderna har präglats av rapport efter rapport om inställda tåg. Det handlar bland annat om att gamla och slitna spårväxlar, som borde ha bytts ut för länge sedan, fortfarande används. Bara under de senaste åren har 641 tåg blivit försenade på grund av växelfel som varit kända av myndigheterna.

Att rådande väderlek också lett till inställda tåg och förseningar är oaccepablet, Sverige måste ha räls och tåg som håller för det svenska vädret.

Förutom det mänskliga lidande som förseningar och inställda tåg medför, så kostar det också mycket pengar. Bara i år väntas tågförseningar orsaka kostnader på mer än 3,6 miljarder kronor enligt Trafikverkets egen prognos.

Tågresandet beräknas öka med över 50 procent till 2040 och bilresandet med omkring 25 procent och fortsatt stå för en helt dominerande del av personresandet. Det kan dagens tåg- och vägnät inte hantera på ett säkert, förlitligt och hållbart sätt.

Centerpartiet föreslår att:

  • Underhållsskulden bör åtgärdas omedelbart och vara helt åtgärdad senast 2035.

Artikel från Sveriges Radio

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.