Planera för framtidens tåg- och vägnät

Bild

Både näringslivet och kommuner och regioner behöver långsiktighet i beslut som tas. Regeringens lappkast om stambanorna är ett bra exempel på hur Sveriges infrastrukturpolitik inte får se ut framöver.

Det är helt avgörande att vi underhåller den infrastruktur som redan finns – men vi måste också ha tillräckligt med resurser för att bygga ut vägar och järnvägar för framtiden.

Centerpartiet föreslår att:

  • Tillsätta en infrastrukturberedning, som jobbar långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.
  • Se över överskottsmålet till förmån för ett balansmål, givet att resurserna som tillkommer används till de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna.
  • Återta arbetet med nya stambanor.

Politiken måste ta ett helhetsgrepp om infrastrukturplaneringen, i hela Sverige, och komma bort från lappkasten som präglat infrastrukturpolitiken de senaste åren.

Artikel från Altinget

- Vi vet att vi kommer att behöva satsa mycket mer på infrastruktur framöver. Finns det då en bred samsyn på hur det ska ske, så kan du vara snabbare, och då möter du inte på motstånd på samma sätt, säger infrastrukturpolitisk talesperson Ulrika Heie till Altinget.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.