Rusta upp transportinfrastrukturen

Bild

Även näringslivet drabbas av att eftersatt underhåll av tågnätet.

För något år sedan stod det klart att LKAB behövde sänka maxlasten på sina vagnar med 20 procent till följd av sprickor i spåren. Det här medför ökade kostnader och logistiska svårigheter för LKAB. Just Malmbanan har dessutom drabbats av ett flertal urspårningar under de senaste åren.

Den bristande kapaciteten i Sveriges tågnät riskerar dessutom att äventyra viktiga industrietableringar, som är särskilt viktiga inte minst för klimatomställningen.

70 procent av Sveriges åkerier anser att trasiga vägbanor innebär ett problem för deras verksamhet. Ett fungerande och starkt nät av vägar, järnvägar och laddpunkter behövs för att hela landet ska kunna leva och växa.

Centerpartiet föreslår att:

  • Säkra nödvändiga spår för svensk industri.
  • Satsa på underhållet på mindre och enskilda vägar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.