Samarbete i mitten – för Sveriges bästa

Centerpartiet har en nyckelroll i svensk politik som ett självständigt, liberalt parti. Vi vill samarbeta i den breda mitten av svensk politik.

Det är viktigt för de politiska reformer Sverige behöver – för ekonomin, välfärden och klimatet – och för stabilitet.

Håller du med?

sol-has-bg sol-light-text