Centerpartiet lokalt

GRÖN TILLVÄXT FÖR SVERIGE FRAMÅT!

Ökade utsläpp och tomma mål eller snabbare miljöresultat och ett förnybart, växande samhälle.


Sverige behöver grön tillväxt

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Men när andra möter miljöproblemen med inbromsning och en massa tomma mål, vill vi göra tvärtom. Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot. Istället ser vi möjligheter till utveckling, ny teknik och miljövänliga bränslen. Då behövs en politik som ger konkreta resultat för miljön och för ett växande, förnybart samhälle.

Vilken väg väljer du?

Läs mer om vår energipolitik

Artiklar

 • 2018-08-09

  C:Använd lyktstolpar för att ladda elfordon


  Ladda elbilen i lyktstolpen.
  Det blir möjligt med Centerpartiets nya förslag om att tillåta laddning av elfordon via gatubelysningen.
  – Elen är redan framdragen och stolparna finns redan i gatumiljön. Det är smart, enkelt och billigt jämfört med att dra fram el till helt nya laddstolpar, säger Centerpartiets klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin.

  Läs mer
 • 2018-08-03

  Centerpartiet satsar miljarder på minusutsläpp


  En mångmiljardsatsning på minusutsläpp – genom ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären. Den gröna nyheten släppte Annie Lööf i sitt tal på Centerpartiets valkonvent, där också partiets valmanifest ”Nytt ledarskap för Sverige framåt” presenterades.
  - Vi kan ta på oss den gröna ledartröjan i denna fråga, säger Annie Lööf

  Läs mer
 • 2018-07-02

  Nytt C-förslag för att rädda Östersjön


  Östersjön behöver skyddas. Centerpartiet förslår nu ett nytt system inspirerat av EU:s system för utsläppsrätter, för länderna kring Östersjön för att minska miljöförstöringen.
  – Alla barn ska kunna få lära sig simma i ett rent hav och kunna fiska i en levande Östersjö. Många länder runt Östersjön är med och bidrar till utsläppen. Därför måste också alla dessa länder vara med och bidra till åtgärderna. Det ska kosta att smutsa ner i Östersjön, säger Annie Lööf.

  Läs mer
 • 2018-05-16

  Fasa ut engångsartiklar i plast


  Det finns över 150 miljoner ton plast i haven och varje år dör en miljon fåglar och fler än 100 000 vattenlevande däggdjur på grund av plastavfallet.
  Centerpartiet föreslår nu därför att engångsartiklar i plast ska fasas ut.
  – Det är ett stort steg mot ett fossilfritt samhälle och ett sätt att minska nedskräpningen i miljön, säger Rickard Nordin, som intervjuas i TV4.

  Läs mer
 • 2018-04-14

  Grönt avdrag för investeringar som ger effekt på klimatet


  För att fler människor skall motiveras att investera i klimatsmarta alternativ föreslår Centerpartiet ett ”grönt avdrag”. Avdraget ersätter dagens riktade miljöstöd­­­ och sänker istället skatten på bland annat solceller.
  – Centerpartiet vill sänka skatten på det som gynnar klimatet, så det blir billigare att välja klimatsmart och hållbart. säger Annie Lööf.

  Läs mer
 • 2018-04-12

  Gemensamma krafter för ett grönare flyg


  Vi behöver ett grönare och klimatvänligare flyg. Detta kan bara åstadkommas om staten, näringslivet, forskningen hjälps åt och drar i samma riktning. Det skriver Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson, i en artikel tillsammans med flygbolaget BRA och Luleå tekniska universitet.
  Läs mer
 • 2018-03-09

  Rickard Nordin: Äganderätten för den småskaliga vattenkraften är räddad


  Äganderätten för den småskaliga vattenkraften är nu räddad.
  Samtidigt blir det rimligare och enklare regler som kombinerar miljönytta med lönsamhet.
  - Äntligen ska svensk vattenkraft få moderna miljökrav och vi förenklar och förbättrar samtidigt reglerna avsevärt jämfört med idag, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

  Läs mer
 • 2018-02-26

  Annie Lööf: Värna äganderätten i skogen


  Skogsägarna måste kunna lita på att politikerna håller sin del av kontraktet. Men de senaste årens agerande, där äganderätten ifrågasatts av regeringen, är djupt allvarlig.
  ”För Centerpartiet är äganderätten en grundläggande rättighet”, skriver Annie Lööf, partiledare, Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson och Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, i Dagens Industri.

  Läs mer
 • 2018-01-18

  Federley: Talloljan och skogsbruket är räddat


  I en ödesmättad omröstning i Europaparlamentet gick allt klimatet och Fredrick Federleys väg.
  Parlamentet slår fast att den svenska talloljan är förnybar.
  - Slaget är vunnet, energi från den svenska skogen ska fortsätta att räknas som förnybart, säger Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet.

  Läs mer
 • 2018-01-02

  Regeringens miljöpolitik fungerar inte


  Regeringens miljöpolitik fungerar inte och luftföroreningarna fortsätter att öka under 2017. Sverige behöver en effektiv och teknikvänlig miljöpolitik som minskar luftföroreningarna – inte ökar dem.
  - Luftföroreningarna minskade under Centerpartiets tid i regeringen för att vi förde en ansvarsfull teknikvänlig miljöpolitik som var effektiv. Resultatet blev renare luft och en bättre miljö, skriver Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson, i UNT.

  Läs mer