Genomförd politik

Under två mandatperioder tog vi oss an utmaningen tillsammans med Alliansen för hur vi ska skapa nya jobb och tillväxt i hela landet samtidigt som vi måste minska utsläppen och visa resultat för miljön.  Det är en tuff uppgift.Vi vill också att hela landet ska må bra och växa.

Vi genomförde reformer och drev utvecklingen framåt inom våra hjärtefrågor:

 • Jobb i hela landet
 • Resultat för miljön
 • En levande landsbygd

sol-has-bg

Exempel på genomförd politik

Jobb i hela landet

 • Sänkt arbetsgivaravgift för unga
 • RUT och ROT har införts
 • Lägre moms i restaurangbranschen
 • Yrkesintroduktionsavtal och en ny typ av lärlingsanställning

Resultat för miljön

 • Användningen av vindkraft har tiofaldigats
 • Antalet miljöbilar har ökat från 23 000 till 450 000
 • Miljövänliga bränslen i transportsektorn har mer än fördubblats

En levande landsbygd

 • Sänkta skatter och avgifter för lantbrukare med 2,2 miljarder per år
 • Bredbandssatsningar till landsbygden på 2,2 miljarder har bidragit till att 57 % av hushållen kan teckna bredbandsabonnemang med riktigt snabb hastighet, 100 Mbit/s
 • Viktiga satsningar på Matlandet Sverige och Skogsriket ger nya jobb och stärker exportnäringen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.