Coronakrisen

Coronapandemin har drabbat hela det svenska samhället.

Centerpartiet arbetar aktivt med regeringen och Liberalerna för att säkerställa att vården och omsorgen är rustad, att nödvändiga åtgärder kommer på plats och att svenska jobb och företag får stöd.

sol-has-bg sol-light-text

Här hittar du information om de viktiga åtgärder som Centerpartiet har varit med och drivit igenom för Sverige med anledning av virusutbrottet.

Håll ut! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kom ihåg att tvätta händerna noga och ofta, stanna hemma om du är sjuk, och undvik onödiga besök till riskgrupper. Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Vad har gjorts hittills?

Åtgärder för svenska jobb och företag

 • Företag kompenseras för tapp i omsättning, för att se till att fler klarar sig igenom krisen.
 • Arbetsgivaravgifterna har tillfälligt sänkts kraftigt, för upp till 30 anställda och för lönesummor upp till 25 000 kronor per anställd. För egenföretagare sänks egenavgifterna tillfälligt.
 • Korttidspermittering har införts. Staten tar en större del av kostnaden när en anställd går ner i lön och tid. Den anställda kan behålla nästan 90 procent av lönen.
 • Företag kan tillfälligt få likviditetsstöd – för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt – med en godkänd period från 1 januari 2020.
 • Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatt. Företagare får även möjlighet att pausa sitt företag under ett år, med rätt till arbetslöshetsersättning.
 • En företagsakut ska se till att fler företag kan få lån, där staten tar 70 procent av risken, bankerna resterande 30 procent. Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder till företag via bankerna. Almi Företagspartner får tre miljarder för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.
 • Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher kan ansöka om ekonomiskt stöd.
 • Kraven på vem som kan få a-kassa sänks tillfälligt så att ännu fler människor omfattas, i samband med ett höjt tak och lägsta nivå.

Stöd till kommuner och regioner

Vård- och omsorgssatsningar

Minskad smittspridning

 • Staten betalar tillfälligt höga sjuklönekostnader som uppkommit med anledning av pandemin. Även egenföretagare ersätts. Den s.k. smittbärarpenningen utökas också.
 • Karensavdraget slopas tillfälligt. Sjukpenning betalas för första dagen vid sjukdom.
 • Flera berörda myndigheter får mer resurser, såsom Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Utbilding, trygghet, kultur och idrott

 • Möjlighet till yrkesutbildning utökas genom större utbud och fler platser, och det skapas samtidigt fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor.
 • Fribeloppet slopades i studiemedlen under 2020.
 • Kultur- och idrottsvärlden får ett rejält tillskott.
 • Barn- och kvinnoorganisationer får ytterligare pengar, för att kunna ge stöd åt barn och kvinnor som lever i utsatthet.

LÄS MER

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.