Det personliga ägandet

Vi tror att människor drivs av att skapa och förvalta något som kan lämnas vidare till nästa generation. Därför måste det bli enklare regler kring det personliga ägandet. På samma sätt tycker vi att det ska vara lättare att bli delägare i de företag där du jobbar. Om det blir lägre skatt på så kallade personaloptioner, tror vi att fler kan bli delägare och driva företagen framåt.

sol-has-bg sol-light-text

Att själv äga sitt företag gör att människors drivkraft att få företaget att växa ökar, det är vi övertygade om. Därför är det viktigt att de regler som finns gynnar det så kallade personliga ägandet så att fler som jobbar i företagen kan bli ägare.

Det personliga ägandet är en förutsättning för drivkraften att förändra, förbättra och skapa värden som kan föras över till nästa generation. Vi menar att skattesystemet måste gynna det personliga, direkta, arbetande, aktiva ägandet, som har starka positiva effekter för samhället. Det får inte vara mindre lönsamt än det institutionella, indirekta, passiva och anonyma ägandet. Därför måste det personliga, direkta och arbetande ägandets villkor förbättras genom lägre beskattning på delägarskap, så kallade personaloptioner. På så sätt tror vi att drivkraften för att äga och driva företag ökar.

Ansvarig talesperson

Emil Källström
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Västernorrlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.