Lättare att bygga upp företag

Vågar jag verkligen ta på mig ansvaret att anställa någon – tänk om det inte går bra? Det är frågan som många enmansföretagare ställer sig. Och det är en viktig fråga. För de företag som tagit sig över den tröskeln, har sedan enklare att växa och anställa ytterligare.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett brett system med personaloptioner och utöka investeraravdraget
  • Sänka arbetsgivaravgifterna riktat mot de mindre företagen
  • Införa en ny företagsform, ingångsföretag, med förenklad schablonbeskattning

sol-has-bg sol-light-text

Investeringar i nystartade företag

För att förbättra förutsättningarna för entreprenörer som vill starta företag behöver vi ha nya kreativa lösningar när det handlar om att få in kapital. Att öka tillgången på kapital kan också öppna dörren för fler företagare inom exempelvis vård, skola och omsorg. Vi vill göra det enklare och billigare att investera i nystartade företag. Vi vill också sänka kostnaderna för att anställa och göra det enklare att starta företag. Så får vi fler företag och fler jobb.

Personaloptioner kan hjälpa företag att växa.

Många företag slåss om välutbildad personal, och personal med specialistkompetenser. Så hur ska små, nystartade företag kunna hävda sig när man inte kan erbjuda högre löner än storföretagen? En bra lösning på det här problemet är personaloptionerna. De innebär att nyckelpersoner erbjuds delägarskap i bolaget, i utbyte mot lite lägre lön. Det är ett system som fungerar som morot för de anställda och som hjälper småföretagen att växa, vilket vi har sett bland annat i teknik- och kunskapsintensiva Silicon Valley.

I Sverige gynnar inte dagens skatteregler att företag använder personaloptioner. Det vill vi ändra på. Vi vill göra personaloptionerna mer förmånliga ur skattesynpunkt och att fler branscher ska kunna använda sig av dem. Vi vill också slopa dagens gräns på att företag högst får vara sju år gamla för att använda sig av kvalificerade personaloptioner.

På så sätt kan vi hjälpa både små nystartade företag, och de som har några år på nacken, att växa.

Utöka investeraravdraget

För att små företag ska kunna växa och anställa krävs kapital. Tillgången till riskvilligt kapital är därför oerhört viktig. Centerpartiet och Alliansen införde under 2013 ett så kallat investeraravdrag, som innebär att man kan investera upp till 1,3 miljoner kronor i ett mindre företag, i samband med företagets bildande och få göra avdrag på skatten med hälften, det vill säga upp till och med 650 000 kronor. Investeraravdraget stimulerar till investeringar i, och utveckling av, svenska småföretag. På så sätt bidrar det till att fler jobb skapas. Det finns en stor utvecklingspotential i investeraravdraget. Vi vill därför att investeraravdraget vidareutvecklas och dess regler kraftigt förenklas. I ett första steg bör avdragsrätten dubbleras vilket alltså innebär att hela investeringsbeloppet blir avdragsgillt, och taket höjas från 1,3 miljoner till 3 miljoner kronor.

Sänk arbetsgivaravgifterna

Den på många sätt största utmaningen i ett företags utveckling är när det går från att vara ett enmansföretag utan anställda till att anställa en första person. De företag som tagit sig över den tröskeln har sedan enklare att växa och anställa ytterligare. Vi vill därför att arbetsgivaravgiften tas bort när ett företag väljer att anställa sin första medarbetare. För att fler ska få inträde på arbetsmarknaden vill vi också att de två första år som en person gör entré på arbetsmarknaden ska ingen arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som understiger 16 000 kronor per månad.

”Ingångsföretag”, en förenklad företagsform med mindre krångel

I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen. Vi vill att en ny företagsform införs för riktigt små företag även i Sverige. Det gäller företag med högst 250 000 kronor i omsättning och vi kallar företagsformen ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässig skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent. Genom att ingångsföretag endast betalar en sådan omsättningsskatt krävs det inte att de upprätthåller samma omfattande bokföring som vanliga företag måste göra. För att möjliggöra denna nya företagsform i praktiken ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en plattform som tillåter att skatt dras direkt, via en app, vid elektroniska köp.


Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västerbottens län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.