Centerpartiet lokalt

Investeringar i nystartade företag

Det får inte vara ett problem att satsa ekonomiskt i ett företag. Tvärtom är kapital ofta något som krävs för att ett företag ska kunna växa och utvecklas. I Sverige pekas de som satsar, riskkapitalisterna, ofta ut som ett problem istället för som en möjlighet. Därför behöver vi tänka nytt och kreativt för att få in mer kapital till företagen.

Investeringar i nystartade företag

För att företag ska kunna starta och växa behövs kapital. I Sverige kan detta vara svårt och riskkapitalister pekas ofta ut som ett problem.

För att hjälpa företag igång behöver vi ha nya, kreativa lösningar när det handlar om att få in kapital. Det här är extra viktigt för företag som forskar. Nya gröna jobb kan skapas och nya tekniker utvecklas. Att öka tillgången på kapital kan också öppna dörren för fler företagare inom exempelvis vård, skola och omsorg.

Vi vill göra det enklare och billigare att investera i nystartade företag. Så får vi fler företag och fler jobb.

Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Riksdagsledamot Västerbottens län, näringspolitisk talesperson