Centerpartiet lokalt

Regionala skattebaser

Vi tycker att det är viktigt att beslut fattas så nära dig som möjligt. Kommuner och regioner borde få bestämma mer än vad de gör idag. Det handlar till exempel om fastighetsskatt, som fortfarande finns kvar för vissa fastigheter. I de flesta andra länder är fastighetsskatten redan lokal. Så borde det i vissa fall vara i Sverige också.

Centerpartiet vill:

  • Att pengar som kommer från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproduktionsenheter ska tillfalla de regioner där den betalas in
  • Att en statlig utredning undersöker hur fastighetsskatten på bästa sätt kan bli mer lokal
  • Att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras

"Skatter är till för vårt gemensamma bästa. Vill vi ha del av välfärden behöver vi bidra efter vår förmåga!"

Inger Ekengard, Gränna

Regionala skattebaser

Det borde vara självklart att beslut som påverkar dig fattas så nära dig som möjligt. Därför vill vi att kommuner och landsting ska få bestämma mer. Ett sådant område är skatter.

Samtidigt är det viktigt att det skatteutjämningssystem vi har, där rika kommuner bidrar till de med mindre pengar, bevaras. Trots att den statliga fastighetsskatten slopats finns det fortfarande fastigheter där statlig skatt behöver tas ut. Vi tycker att fler delar av den skatten borde bli mer regional och att pengarna i större utsträckning än idag borde stanna kvar i de regioner där den betalas in. Så ser det ut i de flesta andra länder. Vi tycker också att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras. Om vi inför ett sådant system ökar det regionernas möjligheter till tillväxt.


Ansvarig talesperson

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.