Centerpartiet lokalt

Elcertifikatsystemet

Vi tycker att elcertifikatsystemet är något bra som ger hållbar energi till en låg kostnad. Systemet är viktigt för att den förnybara elen ska fortsätta att växa fram.

Centerpartiet vill:

  • Öka andelen förnybar el
  • Att elcertifikatsystemet förlängs till 2030 så att den förnybara elproduktionen i Sverige kan fortsätta öka
  • Bygga fler utlandsförbindelser för att möjliggöra ökad export av el

"Elcertifikatsystemet är en av de viktigaste åtgärderna för att öka produktionen av förnybar el."

David Hultman, Säljare, Övrarp

Elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet handlar om att producenter till förnybar el får en extra ersättning genom att sälja så kallade elcertifikat.

Pengarna kommer från en avgift för varje kilowattimme el som konsumeras. Det gör att producenter för förnybar el får en större ekonomisk trygghet och vågar satsa på ny elproduktion. I slutändan innebär det att elpriserna i Sverige hålls nere eftersom vi får en mer förnybar och ren elproduktion.

Vi tycker att elcertifikatsystemet är något bra som ger hållbar energi till en låg kostnad. Systemet är viktigt för att den förnybara elen ska fortsätta att växa fram. Vi är det enda parti i riksdagen som varit med i alla politiska uppgörelser som lett fram till det elcertifikatsystem vi har idag. Inom ramen för den energiöverenskommelse som slöts 2016 ingick en ambitionshöjning för elcertifikatsystemet. Ambitionshöjningen innebär att elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

Läs mer under rubriken Energiöverenskommelsen

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...