Centerpartiet lokalt

Energiöverenskommelsen

Tillsammans med fyra andra riksdagspartiet har Centerpartiet slutit en långsiktig energiöverenskommelse över blockgränserna. Uppgörelsen innehåller flera framgångar för de frågor Centerpartiet drivit i förhandlingarna:

  • Förlängt systemet med elcertifikat fram till 2030
  • Slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft
  • Enighet om att värna och förenkla för den småskaliga vattenkraften
  • Översyn av regler för att underlätta nya produkter och tjänster inom energilagring och småskalig elproduktion

Energiöverenskommelsen

Tillsammans med fyra andra riksdagspartiet har Centerpartiet slutit en långsiktig energiöverenskommelse över blockgränserna. Uppgörelsen innehåller flera framgångar för de frågor Centerpartiet drivit i förhandlingarna.

Överenskommelsen, som bygger på Alliansens överenskommelse från 2009, innehåller flera framgångar för de frågor som Centerpartiet drivit i förhandlingarna.

Bland annat förlängs systemet med elcertifikat fram till 2030 och ambitionsnivån höjs med 18 TWh mer förnybar el, vilket är 60 procent mer än dagens mål som sträcker sig till 2020.

Elcertifikaten ger den förnybara elen stabila förutsättningar att växa, utan att statsbudgeten belastas. Centerpartiets prioriteringar finns med i den slutgiltiga förhandlingen. Det handlar om ett förlängt elcertifikatsystem för den förnybara elen till 2030 med en kraftigt höjd ambitionsnivå – en mer rättvis beskattning av vattenkraft och principen om inget statligt stöd till kärnkraft

Andra viktiga framgångar för Centerpartiet är slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft, enighet om att värna och förenkla för den småskaliga vattenkraften samt en översyn av regler för att underlätta nya produkter och tjänster inom energilagring och småskalig elproduktion.

Uppgörelsen innehåller också en framtida inriktning för kärnkraften, bland annat krav på utökat försäkringsansvar. Dessutom avskaffas effektskatten.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...