Förnybar energi

Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – som vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – för att fasa ut de fossila energikällorna som kol och olja. Det är otroligt viktigt att vi ökar takten för att mota klimatomställningarna.

sol-has-bg sol-light-text

I Sverige i dag står redan vattenkraft, vindkraft och biokraft för 60 procent av energiproduktionen. Men det räcker inte. Det kommer att behövas förbättrad överföringsförmåga, system för att lagra energi, en ökad användarflexibilitet och ett system för att upphandla stödtjänster. Då blir det möjligt att använda 100 procent förnybar energi året om, i hela landet.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.