Förnybar energi

Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – och som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften (såsom uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar).

sol-has-bg sol-light-text

I Sverige idag står redan vattenkraft, vindkraft och biokraft för 60% av energiproduktionen. Men det räcker inte. Det kommer att behöva nya smarta tekniska system för att lagra energi. Då blir det möjligt att använda 100% förnybar energi året om, i hela landet.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.