Centerpartiet lokalt

Förnybar energi

Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – och som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften (såsom uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar).

I Sverige idag står redan vattenkraft, vindkraft och biokraft för 60% av energiproduktionen. Men det räcker inte. Det kommer att behöva nya smarta tekniska system för att lagra energi. Då blir det möjligt att använda 100% förnybar energi året om, i hela landet.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Klimat- och energipolitisk talesperson.   Följ mig på:   Fac...