Centerpartiet lokalt

Förnybar energi

Sverige kan bli fritt från fossil energi inom en generation. Den möjligheten ska vi ta.

Därför vill vi:

  • Fortsätta bygga ut en hållbar energiproduktion utan klimatpåverkan
  • Minska vårt importbehov av energi och i stället exportera grön el till Europa
  • Reformera EU:s utsläppshandel, så att priset stiger och utsläppshandel blir mer stabil
  • Bryta oljeberoendet i transportsektorn

"Det är ont om jordklot. Därför måste vi jobba med istället för mot naturen."

Henrik Hellberg, entreprenör, Umeå

Förnybar energi

Under de senaste åren har Sverige haft en närmast otrolig utveckling när det handlar om förnybar energi; vindkraften har tiodubblats, elen från biobränslen har ökat med mer än 50 procent och de mål som skulle nås år 2020 är redan uppnådda. Mycket är tack vare Alliansens satsningar.

Därför är vi stolta, men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta och vi har en skyldighet att göra allt vi kan för att skapa ett hållbart samhälle. Vi tycker att Sverige både har en möjlighet och skyldighet att till 2040 vara helt fria från fossil energi.

Tack vare den nya energiöverenskommelse som vi gjort tillsammans med delar av Alliansen och den rödgröna regeringen har vi garanterat att den förnybara elen kommer att fortsätta växa och förstärkas i många år framåt.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...