Centerpartiet lokalt

Fossila bränslen i transportsektorn

Bilar och andra transporter är miljöbovar som tillsammans står för drygt en tredjedel av alla utsläpp i Sverige. Fler transporter bör ske klimatsmart, till exempel med förnybar el och biodrivmedel. Vi vill att det ska löna sig att köpa en klimatsmart bil. Väljer du en bil som släpper ut mycket ska du istället få betala lite extra. Vi vill också öka andelen förnybara drivmedel för att fortsätta utfasningen av fossil bensin och diesel.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ställer om så att transporter drivs av hållbara energikällor
  • Att du som köper en miljövänlig bil får en premie, så kallad grön bilbonus, som är högre ju miljövänligare bilen är
  • Satsa på eldrivna transporter
  • Införa en miljöfordonspremie för köp av de mest miljövänliga bussarna och lastbilarna, kombinerat med en premie för dem som tankar med miljövänligt bränsle.
  • Se till att det finns fortsatt goda villkor för förnybara drivmedel

Fossila bränslen i transportsektorn

Andelen förnybar energi ökar i transportsektorn, men en övervägande del drivs fortfarande av fossila bränslen. Vi vill att utsläppen från transportsektorn ska minska och vi att fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030.

Att ställa om transportsektorn till helt fossilfritt är en utmaning, men det är inte omöjligt. Drygt en tredjedel av alla våra klimatutsläpp kommer från just transporterna. Därför är vår största klimatutmaning att ställa om så att transporter drivs av hållbara energikällor. Det borde vara biobränslen eller el som får bussarna att rulla istället för diesel. Vi vill se att transportsystem som är helt fritt från fossila bränslen inom en generation framåt.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...