Sänkta elpriser

Elpriserna stiger och en prischock kan vänta hushållen i vinter. Nu måste vi satsa på energieffektiviseringar och se till att snabbt öka elproduktionen. Med våra förslag kan vi redan i vinter sänka elräkningen med omrking 6 000 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i södra Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Ge hushåll med direktverkande el möjlighet att kunna göra avdrag på 50 procent av kostnaden för att installera fjärrvärme eller värmepump
  • Fördubbla elproduktionenen genom alla klimatsmarta energikällor - redan nästa mandatperiod kan ytterligare 50 TWh tillkomma
  • Att Svenska kraftnät använder sina överskott till att handla upp kraftvärmereserven fullt ut och få ner priserna

sol-has-bg sol-light-text

Så sänker vi elpriserna och får mer grön el i Sverige

Sverige går mot en tuff tid, där elpriserna väntas bli betydligt högre än normalt i vinter. Nu behöver hushållen få maximal chans att minska sina elräkningar.

Kortsiktiga lösningar är inte bara tillfälliga, de kan till och med driva upp elpriserna i vinter. Vår plan för att få ner elpriserna är långsiktig, hållbar och grön. Centerpartiet har presenterat förslag som kan sänka elpriserna med 6 000 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i södra Sverige.

Läs mer: Sänk hushållens elpriser med 6 000 kr i månaden

Centerpartiets förslag för att sänka elpriserna

1. Fördubblad svensk elproduktion till år 2030

Det behövs mycket mer svensk elproduktion, för att klara klimatomställningen och fasa ut det fossila. Vi har presenterat en ambitiös färdplan för fördubblad elproduktion till år 2030, där alla utsläppsfria energikällor ökar sin produktion. Redan nästa mandatperiod, till 2026, kan 50 TWh tillföras.

Läs alla förslag för fördubblad elproduktion till 2030 , 2 MB.

2. Ge alla hushåll chansen att byta ut direktverkande el med grönt avdrag

Det säkraste sättet att minska människors elräkning är genom att effektivisera användningen, till exempel med värmepumpar eller fjärrvärme. Hushåll med direktverkande el kan minska sina elbehov för uppvärmning med två tredjedelar.

Med Centerpartiets "gröna avdrag" kan hushåll spara hela 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme. Det vill vi införa under hösten.

3. Sänk elnätsavgifterna med minst 30 procent

Elnätsavgifterna är den kostnad du betalar för att få elen transporterad till ditt hem. Konsumenter har en fast- och en rörlig del i elnätsavgiften, där den senare varierar beroende på hur mycket el som används. Vi vill sänka elnätsavgiften med minst 30 procent för alla hushåll år 2024.

4. Sänk elpriset genom att Svenska kraftnät använder mothandel

Vi vill ge Svenska kraftnät i uppdrag att använda sina överskott till att handla upp kraftvärmereserven fullt ut för att kunna utnyttja denna när elpriserna är höga, så kallad mothandel.

Genom att biokraftproduktionen ökar i takt med att elpriset stiger kan det bidra till att pressa ner priset igen. På så sätt undviker vi extrema priser under de timmar då efterfrågan är hög eller annan elproduktion är låg.

5. Energisamtal mellan riksdagspartierna nu

Centerpartiet vill att regeringen håller krissamtal om energisituationen med alla partier. För det finns inga garantier för att regeringsbildningen efter valet blir snabb, vilket riskerar att ytterligare fördröja lösningar.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.