Centerpartiet lokalt

EU

EU är något bra som i grunden handlar om demokrati och fred. EU ska jobba för stora frågor som rör alltifrån fri rörlighet och handel till klimat. Det EU inte ska göra är att detaljstyra människors vardag. Beslut som rör smaker på snus eller detaljer i den svenska skolan ska fattas här. Vi vill se en närodlad politik där makten flyttas så nära människan som möjligt.

Om EU byggs underifrån och fokuserar på rätt saker blir både Europa och Sverige starkare.

"Genom att kraftsamla miljöfrågorna tillsammans med många europiska länder så kan vi skapa förändringar som inte stannar vid Sveriges gränser utan som påverkar mig hemma i Herrö."

Elin Lemon, Sveg

Vi tycker att EU och samarbetet där är bra. För oss handlar EU om demokrati och fred, fri rörlighet och handel, krafttag för klimatet och gemensamma insatser mot organiserad brottslighet. Samarbetet i Europa gör oss starkare.

Det vi inte tycker om är detaljstyrning, omotiverad överstatlighet och klåfingrighet. Därför säger vi nej till euron och oroar oss att EU i sin nuvarande form ibland fokuserar på fel saker.

Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Det kräver att unionen blir smalare men vassare. Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna. Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU som gör färre saker på ett bättre sätt. Finanskrisen i Europa har satt mycket av det som vi tar för givet på spel. Grundläggande demokratiska värderingar utmanas. Rädsla riskerar att göra EU mindre öppet, och mindre ambitiöst på klimatområdet. För oss är det inte ett alternativ att stå vid sidan och titta på. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också ha vilja förändra och förbättra det.

EU måste bli smalare genom att fokusera på rätt saker. Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

EU måste bli vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet. Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU.

Vi vill se ett EU som jagar koldioxidutsläpp och som inte detaljstyr hur Sverige jagar varg. Vi vill se ett EU som tar krafttag mot människohandel, inte smaktillsatser i snus. Ett EU som gör det möjligt med en gemensam marknad för digitala tjänster i Europa, men som låter bli att bestämma om lakritspipor och jordgubbar.

EU byggs bäst underifrån. Beslut ska fattas på rätt nivå, så nära medborgaren som möjligt. Om vi utgår från den enskilda människan får vi en hållbar väg för EU och hela Europa.

Ansvarig talesperson

Fredrick Federley
Fredrick Federley är Centerpartiets Europaparlamentariker och andre vice partiordförande. Han är gru...