Centerpartiet lokalt

Euron

Vi har ända sedan starten sagt nej till en gemensam valuta i Europa. För att euron ska fungera krävs den är anpassad till att olika länder har olika förutsättningar. I finanskrisens spår ser vi resultatet. Ökande skulder, sänkta löner och en skenande arbetslöshet är verkligheten i många euroländer. Den verkligheten vill vi inte se i Sverige och säger därför fortsatt nej till euron.

"Jag tycker det känns tryggt att handla med svenska kronor."

Annika Lönnblad, Kävlinge

Ända sedan starten har vi konsekvent påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken från början med den gemensamma valutan var att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. Men precis som vi förutsåg har samarbetet kring euron visat sig ohållbart.

Om det ska fungera bra med en gemensam valuta krävs en flexibla löner och priser. Istället byggde låga gemensamma räntor upp ekonomiska bubblor med stora lån för privatpersoner, företag och stater. Om man saknar en egen valuta måste varje stat sätta undan pengar för att klara av kriser. Det har euroländerna inte gjort. Vår åsikt har inte ändrats utan vi säger även i fortsättningen nej till att Sverige ska införa euron. När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland och länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Den centraliserade politiken var dåligt anpassad var varje lands individuella ekonomiska behov. Många grundläggande regler som själva valutaunionen grundades på har satts åt sidan under krisåren. Om det inte hade gjorts hade många länder inte haft möjlighet att hantera finanskrisen överhuvudtaget. I krisens spår ser vi nu bland annat ökande skulder, sänkta löner och en skenande arbetslöshet.

Ansvarig talesperson

Emil Källström
Adjungerad ledamot i det verkställande utskottet. Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Vä...