Centerpartiet lokalt

Familjepolitik

Alla barn ska få en så trygg uppväxt som möjligt och familjer kan se olika ut. Oavsett vilken familjekonstellation man ingår i behöver barn få en trygg tillvaro och mycket tid med sina föräldrar. Alla familjer måste få bra förutsättningar för ett fungerande familjeliv och yrkesliv.

Centerpartiet vill att:

  • Barnets bästa ska vara utgångspunkten i familjepolitiken
  • Familjer ska ha bra möjligheter att kombinera familjeliv med yrkesliv
  • Samhället måste kunna fånga upp och hjälpa barn som far illa

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....