Centerpartiet lokalt

Familjen

Familjer är olika. Det finns till exempel samkönade familjer, ensamstående med barn och kärnfamiljer. Alla behöver förutsättningar att utvecklas. Vår politik utgår från barnens och familjernas behov.

Centerpartiet vill:

  • Att barnbidraget ska delas jämt mellan föräldrarna och vara lika för alla.
  • Att ett jämt uttag av föräldraförsäkringen nås genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus, att föräldraförsäkringen öppnas upp för ytterligare två närstående och införa en VAB-bonus.
  • Att föräldrapenningen höjs så snart ekonomin i Sverige gör det möjligt.

Fler barn ska få en trygg uppväxt

Föräldraförsäkringen kan förbättras. Vi vill tredubbla jämställdhetsbonusen så att fler föräldrar delar mer lika på föräldraledigheten.

För att föräldrar i större utsträckning ska ta gemensamt ansvar för VAB-dagarna behövs ekonomisk uppmuntran att fördela dessa jämställt. Vi vill därför även införa en VAB-bonus. Vi vill också öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer.

Idag är surrogatmödraskap inte tillåtet i Sverige. Det gör att många vänder sig till andra länder, med stora risker för både mamman och barnet. Därför bejakar vi altruistiskt surrogatmödrarskap, utan inslag av ekonomisk ersättning, i Sverige. En säkrare lösning som samtidigt ger lycka åt barnlösa par.

Vi ser också att många föräldrar oroar sig för barnen i förskolan. Vi vill ha mer valfrihet i förskolan, mer utbildad personal och bättre pedagogik. Vi vill värna och vidareutveckla barnomsorgspengen så att familjer ska kunna välja förskola utanför hemkommunens gränser. Vårt mål är att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....