Centerpartiet lokalt

Adoption

Det är barnets bästa som ska styra när det handlar om adoption. Därför är det viktigt att de som vill adoptera utreds noga. Att adoptivföräldrarna är av samma kön ska inte spela någon roll. Centerpartiet verkar för att det görs en översyn av adoptionskostnader och adoptionsbidraget.

"Alla ska ha rätt att prövas som adoptivföräldrar, oavsett om man är man eller kvinna eller vilken sexuell läggning man har. Men det är barnets bästa som är det viktigaste!"

Gösta Nilsson, Vikbolandet

En adoption ska alltid utgå från barnets bästa. Därför måste föräldrar som vill adoptera noga granskas för att se om barnet kan få en bra uppväxt hos dem. Det kan vara läge att se över en höjning av adoptionsbidraget.

Vi tycker inte att föräldrarnas kön eller familjeformen är det viktigaste för barnets utveckling. Det har dessutom studier visat. Det är betydligt viktigare hur ett barn uppfostras, vilket stöd det får av familjen och hur andra människor i samhället bemöter barnet.

Idag ges alla människor samma rätt att bli prövade om de är lämpliga som föräldrar till ett adoptivbarn. Oavsett om man är man eller kvinna eller vilken sexuell läggning man har. Vi tog tidigt ställning för att homosexuella skulle få samma möjlighet att prövas för adoption som heterosexuella. Det var en självklarhet för oss att det skulle vara så.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....