Centerpartiet lokalt

Familjepolitik

En bra familjepolitik måste utgå från att familjer är olika, med olika behov och förutsättningar. Därför måste varje familj få bestämma hur de bäst kombinerar jobb och föräldraskap. Det ska inte staten lägga sig i. Staten kan däremot underlätta för familjerna så att det blir lättare att göra karriär och vara förälder samtidigt.

"Jag skulle vilja se en mer flexibel föräldraförsäkring. Där man även skulle kunna dela den med en nära släkting."

Diana Van, Bryssel

En politik för att alla familjer är olika

Familjer kan se olika ut. Det finns kärnfamiljer, samkönade familjer, ensamstående föräldrar och många andra typer av familjer. Alla behöver förutsättningar att utvecklas.

Vår familjepolitik utgår alltid från barnens och familjernas behov. En av många utmaningar idag handlar om att familjer måste skapa tid för både familjeliv och yrkesliv, för både kvinnor och män. Att familjer får tid tillsammans är viktigt, inte minst eftersom det handlar om att ge alla barn en bra relation till sina föräldrar.

Vi måste utforma Sverige på ett sätt så att människor i första hand stöttar och hjälper varandra i sin vardag. Vi vill göra det genom att visa hur viktiga föräldrarna är för barnens trygghet. Men vi kan inte och ska inte tala om för människor hur de ska leva sina liv. Målet för vår politik är istället att ge familjer verktyg och möjligheter att själva välja hur de på bästa sätt kan kombinera sina jobb med att vara närvarande föräldrar till sina barn.

Vi arbetar för att förbättra för både kvinnor och män att göra karriär och samtidigt få mer tid över till familjen. Målet är att fler barn ska få en trygg uppväxt. Det ger barnen bra förutsättningar att utvecklas som människor. Vi arbetar också för att komma till rätta med skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner.

Att familjer idag kan se olika ut är en verklighet som lagstiftningen måste anpassa sig efter. Vår uppfattning är att barnlängtande ansvarsfulla vuxna borde stöttas – inte hindras – i sin strävan efter att få barn. Därför anser vi exempelvis att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....