Centerpartiet lokalt

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap är idag förbjudet i Sverige. Många svenska par skaffar barn genom surrogatmödrar i andra länder. Vi vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige.

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap betyder att en kvinna bär ett barn åt ett par som av någon anledning inte kan få barn själva.

Idag är surrogatmödraskap inte en tillåten metod i Sverige. Det gör att många par anlitar surrogatmödrar i andra länder. Eftersom tillgången till mödrahälsovård inte alltid är lika bra i andra länder som i Sverige kan surrogatmödraskap utomlands innebära risker för både mamman och barnet. Det vill vi ändra på.

Vi vill att surrogatmödraskap ska vara tillåtet i Sverige. Det skulle vara säkrare för både mammor och barn. Det skulle också ge lycka åt många barnlösa par för vilka det då skulle bli möjligt att skaffa barn.

Däremot vill vi inte att man som surrogatmamma ska kunna ta betalt för att man är gravid åt någon annan. Vi vill se ett så kallat altruistiskt surrogatmödraskap där det inte finns någon ersättning inblandad. Det är också viktigt att motverka den olagliga handel som idag finns med barn och surrogatmödrar i världen.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....