Minskat regelkrångel

För att Sveriges företagare ska kunna utveckla sin verksamhet behövs enklare regler. Företagare ska kunna ägna tid åt att skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Därför vill vi ha mer fokus på möjligheter och mindre på regelkrångel.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett stopp för ökat regelkrångel
  • Att skattereglerna, särskilt för mindre företag, förenklas
  • Att reglerna ska utgå från små företag

sol-has-bg sol-light-text

Minskat regelkrångel

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället.

Nya reglers effekt på företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Vi vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.

Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Trots att det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar de att inte kunna nyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i. Därför behöver skattesystemet, särskilt för mindre bolag, bli både enklare och mer transparent.

Vi vill också att Sveriges företagare ska mötas av färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. För att göra företagande lika naturligt som anställning behöver vi också uppmuntra så kallade "kombinatörer" så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång.

Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västerbottens län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.