Centerpartiet lokalt

Försvar

Sverige behöver ett starkt försvar som både kan försvara vårt land men också fungera utomlands i internationella insatser. Vi har varit med och stärkt upp försvarets resurser rejält de senaste åren, men mycket mer kommer behövas. Framöver finns det stora utmaningar vad gäller investeringar i försvarsmateriel och personalförsörjning. Här kommer Centerpartiet fortsatt ta ett stort ansvar.

Centerpartiet vill:

  • Att den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Försvaret ska finnas i hela landet och vara tränat för att kunna agera i alla väderförhållanden som finns i vårt land och där vi gör insatser.
  • Att svensk försvarsförmåga utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar.
  • Att försvaret ska få ökade anslag. Under nästa inriktningsperiod ska försvarsanslaget motsvara minst genomsnittet av övriga nordiska länders försvarsanslag. Idagsläget skulle det betyda ca 16 miljarder kronor mer per år.

Försvar

Sverige behöver ett försvar som kan försvara hela vårt land och hantera olika sorters krissituationer. Sveriges säkerhet beror till hög grad på hur nära vi kan samarbeta med andra demokratier runt omkring oss. I Norden, i EU och också med Nato.

Vi har välkomnat övergången till ett insatsförsvar som både kan fungera internationellt och försvara svenska intressen och svenskt territorium.

Försvarets ekonomi ser annorlunda ut idag, det högteknologiska försvarsmaterial som behövs kostar allt mer och kostnaden för den personal som behövs ökar. Därför är vi inte främmande för att över tid öka anslagen till försvaret.

Vi har alltid verkat för ett försvar som är förankrat bland svenska folket och vi välkomnar och uppmuntrar en levande försvarsdebatt. De ideella försvarsorganisationerna som finns, till exempel Hemvärnet, är viktiga och värdefulla för det svenska försvaret.

I Sverige finns en tradition att fatta beslut om försvaret i uppgörelser över blockgränserna. Det skapar förutsättningar för att få en långsiktighet i försvarspolitiken och för att den förankras bland folket. För att få just den långsiktigheten är det viktigt att försvarspolitiken inte blir ett forum för kortsiktiga politiska utspel och spekulationer. Vi är beredda att ta ansvar för att beslut utvärderas och för att justeringar kan göras av de beslut som fattats. Det behövs för en levande försvarsdebatt.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson