Centerpartiet lokalt

Internationella insatser

Den oroliga omvärlden gör att Sverige måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Vi är beredda att delta i insatser under FN-, EU-, eller Natoflagg.

"Mer trygghet i världen, och öppnare gränser och generös invandring, betyder mer trygghet för Sverige."

Johanna Gustafsson, Tranås

Internationella insatser

För Centerpartiet kan inte den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde vara en ursäkt för att Sverige ska backa från internationella militära och civila insatser. Inte heller får utvecklingen av vårt eget territoriella försvar leda till att vi isolerar oss och ensidigt riktar oss inåt. Tvärtom, den oroliga omvärlden gör att vi måste vara beredda att ta ett internationellt ansvar.

Centerpartiet vill att de militära insatser som Sverige deltar i som princip är FN-mandaterade, även om det kan finnas situationer då detta inte är nödvändigt, exempelvis om ett obstruerande veto hindrar ett agerande i vårt närområde. Insatsens ledning spelar mindre roll. Det viktigaste är att kunna göra skillnad och bidra till fred och säkerhet.

Vi är beredda att delta i insatser under FN-, EU-, eller Natoflagg. En viktig utgångspunkt måste alltid vara att bidra till långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige ska bidra till och söka synergier mellan olika typer av stöd till konflikt- och postkonfliktländer.

Centerpartiet anser att de soldater och officerare, men även civilanställda, som genomför utlandsmissioner ska mötas med stor respekt och det är viktigt att det finns ett ordentligt omhändertagande efter en mission. Centerpartiet vill stärka stödet till landets veteraner och deras anhöriga. Det ska gälla militära såväl som civila veteraner.

Centerpartiet vill:

  • Stärka stödet till veteraner och deras anhöriga

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson