Centerpartiet lokalt

Internationellt samarbete

När världen förändras snabbt är det viktigt att samarbeta med andra. Det kan handla om alltifrån övningar och militära insatser till avancerade vapensystem. För att vårt försvar ska fortsätta att hålla en hög nivå är det viktigt att Sverige deltar i internationella övningar och samarbeten.

Internationellt samarbete

Samarbeten med andra blir allt viktigare. Det handlar om beredskap för insatser, teknisk utveckling och allt mer avancerade vapensystem. Tillsammans med begränsade resurser gör det att samarbeten med de andra nordiska länderna, men också EU, behöver utvecklas ännu mer.

Sverige är med i ett samarbete som Nato ansvarar för, ”Partnerskap för fred”. Där är ett stort antal länder från Europa med tillsammans med länder från före detta Sovjetunionen och man samordnar och byter information med Nato. För att det svenska försvarets kompetens och förmåga ska vara på en fortsatt hög nivå är det viktigt att vi deltar i internationella samarbeten och övningar.

Vi anser att den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken inom EU behöver fördjupas, förstärkas och utvecklas. Vi vill också att Sverige verkar för att stärka det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet. Vidare vill vi att Sverige startar en process för att söka medlemskap i Nato. I detta arbete bör vi eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson