Trygghet och räddningstjänst

Vi tycker att även du som bor på landsbygden ska kunna känna dig trygg med att brandkåren kommer om olyckan är framme. Därför vill vi att räddningstjänsten – inte minst deltidskårerna – ska finnas kvar i hela landet. Brandmännen gör ett fantastiskt jobb och räddar liv. Den som kastar sten mot eller hotar brandmän och annan ”blåljuspersonal” ska få hårdare straff.

Centerpartiet vill:

  • Att brandkåren finns även på landsbygden
  • Att räddningstjänsten får bättre förutsättningar att finnas kvar i hela landet
  • Se hårdare straff för våld mot räddningstjänst, polis, ambulans- och sjukvårdspersonal

sol-has-bg sol-light-text

Skydd och säkerhet i hela landet

Det är viktigt att människor runt om i landet kan känna sig trygga och säkra. Människors rätt till skydd och säkerhet ska vara självklar också på lands- och i glesbygd. Så är det inte alltid idag.

När det civila försvaret byggs upp på nytt kommer räddningstjänsten att få en allt viktigare roll.

På lands- och i glesbygd är räddningstjänsten ofta organiserad i deltidsbrandkår. I många kommuner har det länge varit svårt att hitta folk till deltidsbrandkårerna.

Nuförtiden bor människor inte lika ofta på den ort som de jobbar i. Det gör det svårt att ha beredskap med kort inställelsetid. Men det finns också regler som försvårar att bli deltidsbrandman, bland annat när det gäller arbetstid.

Vi tycker att räddningstjänsten, särskilt deltidskårerna, ska få bättre förutsättningar att finnas kvar i hela landet, även i glesbygd. Därför vill vi se över utbildning, arbetsvillkor och rekrytering – arbetslösa deltidsbrandmän ska till exempel inte behöva drabbas ekonomiskt vid utryckning.

Det finns exempel på kommuner som har lyckats i sin rekrytering av deltidsbrandmän, bland annat genom att se över vilka krav som ställs, exempelvis på körkort. På så sätt kan fler få chansen att bli deltidsbrandmän. Det är viktigt att kommunerna lär av andra goda exempel runt om i landet, så att alla i Sverige kan känna sig trygga med att ha en nära räddningstjänst, som arbetar förebyggande och rycker ut när något händer.

Stoppa hot och våld

På senare år har det blivit allt vanligare med hot och våld mot räddningstjänsten och annan alarmeringspersonal. Det tycker vi är väldigt allvarligt. Vi vill att straffen ska bli hårdare för dem som hotar och utövar våld mot räddningstjänsten.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.