Centerpartiet lokalt

Bil

Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. Att kunna köra bil är nödvändigt för många människor för att få vardagen att fungera. Därför behöver bilarna bli bättre och transporterna effektivare. Vi tycker också att du ska tjäna på att välja en miljövänlig bil.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta, dvs att alla bilar ska köras på förnybar energi
  • Öka mobiliteten samtidigt som transporternas klimatpåverkan minskar
  • Införa en grön bilbonus när man köper en ny bil där man får upp till 100 000 kronor för de bästa bilarna
  • Ersätta fossil bensin och diesel med elbilar och förnybara drivmedel

"Bilen går inte att ersätta helt och hållet med spårvägar, bussar och så vidare. Därför kommer bilar fortsätta spela en viktig roll i framtiden, inte minst på landsbygden."

Stig-Göran Fransson, Landsbro

Bil

Centerpartiet vill se en fossiloberoende fordonsflotta och står även bakom Sveriges nationella mål om att utsläppen från transporterna i Sverige ska minska med 70 procent till 2030.

Transporter med bil står för en stor andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vårt fokus är att minska utsläppen från bilarna. Det måste göras på flera sätt och i flera steg. Det handlar dels om att effektivisera energianvändningen och dels ställa om så att fler bilar drivs av förnybara drivmedel och el. För oss är det viktigt att det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. Att kunna transportera sig med bil är många gånger nödvändigt för att människors vardag ska fungera.

Personbilar i Sverige har minskat sina utsläpp de senaste decennierna, men inte snabbt nog. Omställningen till icke fossildrivna fordon går för långsamt. Valet vid nybilsinköp är avgörande för utsläppen. Centerpartiet vill därför införa en grön bilbonus som ger de bästa bilarna en bonus på upp till 100 000 kronor.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.